ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ຢືນຢັນ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ຍັງມີຄວາມປອດໄພ 100%

0
72

ຂປລ. ພາຍຫລັງມີສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ໂຄງການໄຟ ຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ໄປເຜີຍແຜ່ໃນທາງລົບ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນນໍ້າເທີນ 1 ຢູ່ບ້ານໂພນຈະເລີນ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້.

ມາໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2022 ທ່ານ ບຸນຍັັງ ເພັງສຸວັນ ທີ່ປຶກສາໃນການພົວພັນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະຮັບຄວາມຜິດຊອບຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບປາກົດການທີ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ວ່າ: ໂຄງ ການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ໄດ້ຮັບການສຶກສາອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງຈາກບໍລິ ສັດທີ່ປຶກສາສາກົນ ຈາກປະເທດສະວິດ.

ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ຈ້າງຊ່ຽວຊານສະ ເພາະດ້ານ ເຂົ້າມາຄວບຄຸ້ມການກໍ່ສ້າງອີກ ເພື່ອຮັບປະກັນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສອດຄ່ອງກັບເຕັກນິກການອອກແບບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນຊ່ວງການດຳເນີນໂຄງການ ແລະ ຍາວນານ. ຫລັງຈາກບໍລິສັດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກລັດຖະບານ ໃຫ້ກັກຂັງນ້ຳໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2021 ຈົນເຖິງກາງເດືອນມິຖຸນາ 2022 ປາກົດເຫັນມີນ້ຳ

ຮົ່ວ-ຊຶມທາງດ້ານຂວາຂອງເຂື່ອນ, ທີ່ປຶກສາໂຄງການໄດ້ວິເຄາະການຮົ່ວຊຶມຂອງນ້ຳ ແລະຢັ້ງຢືນວ່າ ການຮົ່ວຊຶມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕົວເຂື່ອນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ທີ່ປຶກສາໄດ້ໃຫ້ຄວາມລະອຽດທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແກ່ ບໍລິສັດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ນໍ້າຊຶມ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈຸດການຮົ່ວຊຶມ ຢ່າງຄັກແນ່ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດ ສາມາດແກ້ໄຂຈຸດນໍ້າຊຶມດັ່ງກ່າວຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ,

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ຢືນຢັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ສັງຄົມມາເຖິງປັດຈຸບັນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ຍັງມີຄວາມ ປອດໄພຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ.

ທ່ານ ບຸນຍັງ ເພັງສຸວັນ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານ ກໍຄື ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທຸລະກິດພະລັງງານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳແກ່ໂຄງການ ໂດຍດີຕະຫລອດມາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບ ໃຈຕໍ່ຜູ້ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ທີ່ໄດ້ທຸ່ມເທສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.