ໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແຈ້ງມອດໄຟຟ້າ 7 ຊົ່ວໂມງ ກະທົບຫຼາຍເຂດບ້ານ

0
145

ໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແຈ້ງມອດໄຟຟ້າ 7 ຊົ່ວໂມງ ກະທົບຫຼາຍເຂດບ້ານ.

ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2022 ເວລາ 09:00 ໂມງ ຫາ ເວລາ 16:00 ໂມງ ກໍານົດເວລາພາຍໃນ 07 ຊົ່ວໂມງ ຈະໄດ້ ມີການມອດໄຟພາກແຮງກາງ 22kV ( ກິໂລໂວນ ), ໃນສາຍຈໍາໜ່າຍ MSS 9,3 ແລະ MSS 9,5 ເພື່ອໃຫ້ສູນ ບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງໄຊທານີ ຍ້າຍ LBS ຢູ່ເຂດ ບ້ານນາລ້ອມ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເປັນບໍລິເວນຢູ່ໃນຂົງເຂດບ້ານ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:


ໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແຈ້ງມອດໄຟຟ້າ 7 ຊົ່ວໂມງ ກະທົບຫຼາຍເຂດບ້ານ


ໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແຈ້ງມອດໄຟຟ້າ 7 ຊົ່ວໂມງ ກະທົບຫຼາຍເຂດບ້ານ


ໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແຈ້ງມອດໄຟຟ້າ 7 ຊົ່ວໂມງ ກະທົບຫຼາຍເຂດບ້ານ


ໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແຈ້ງມອດໄຟຟ້າ 7 ຊົ່ວໂມງ ກະທົບຫຼາຍເຂດບ້ານ


ໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແຈ້ງມອດໄຟຟ້າ 7 ຊົ່ວໂມງ ກະທົບຫຼາຍເຂດບ້ານ