ເກີດອຸບ ັ ດເ ຫ ດຢູ່ທາງດ່ວນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຍ້ອນຈອດລົດລົງຖ່າຍເບົາ ມີຜູ້ເ ສ ຍ ຊ ີ ວ ິ ດຄາທີ່

0
155

ອຸບັດເຫດຢູ່ທາງດ່ວນ ຍ້ອນຈອດລົດລົງຖ່າຍເບົາ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຄາທີ່

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະລາຈອນ ປະຈຳທາງດ່ວນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ເວລາ 19 ໂມງ ໄດ້ມີອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນຢູ່ທາງດ່ວນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຫາວັງວຽງ ຈຸດນາຊອນ-ບ້ານບົວ (ເດີນທາງຈາກວັງວຽງຫານະະຄອນຫລວງ) ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຄາທີ່ 1 ຄົນ ເປັນເພດຊາຍ ອາຍຸ 54 ປີ.

ຜູ້ຮ່ວມເດີນທາງ (ເມຍຜູ້ເສຍຊີວິດ) ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ວ່າ: ຜູ້ເປັນຜົວ ແລະ ຕົນເອງ ເປັນຄົນບ້ານຂາມງອຍ ນະຄອນຫລວງວຽງວຽງຈັນ ເດີນທາງມຸ່ງໜ້າກັບບ້ານ ພໍດີມາຮອດຈຸດລະຫວ່າງທາງບ້ານນາຊອນຫາ ບ້ານບົວ ຜູ້ເປັນຜົວປວດຖ່າຍເບົາ ຈຶ່ງແວ່ຈອດກາງທາງ ເພື່ອເບົາ ແລະ ເມື່ອເບົາແລ້ວຈະຂຶ້ນຂຶ້ນມາຂັບລົດ ພໍດີໄຂປະຕູ ກໍໄດ້ມີລົດກະປ໋ອງທີ່ຂັບຂີ່ມາຕຳເອົາ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເສຍຊີວິດຄາທີ່.

ສ່ວນຄູ່ກໍລະນີ ເປັນເພດຍິງ ອາຍຸ 48 ປີ ຂັບລົດມາຄົນດຽວ ເນຶື່ອງຈາກສະພາບຝົນຟ້າຕົກແຮງ ເຮັດໃຫ້ມອງບໍ່ເຫັນລົດທີ່ຈອດຢູ່ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕຳເອົາ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຢ່າງແຮງ.
ສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ