ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ມອບຄືນ ນໍ້າພຸ ຊຽງຍືນ ໃຫ້ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ເປັນສວນສາທາລະນະ

0
76

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮັບເອົາພື້ນທີ່ສວນນ້ຳພຸຄືນເປັນກຳມະສິດຂອງລັດຖະບານ.ອີງຕາມໜັງສືລັດຖະການ ຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 239/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 17.6.2022. ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ສະແດງເຈດຈໍານົງ ມອບຄືນ ນໍ້າພຸ ເຂດຊຽງຍືນ ໃຫ້ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ເປັນສວນສາທາລະນະດັ່ງເກົ່າ, ເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ນີ້ ເປັນມໍລະດົກຕົກທອດ ມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ໃນການມອບຄືນນີ້ ລັດຖະບານ ບໍ່ມີຫຍັງຊົດເຊີຍໃຫ້.


ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ມອບຄືນ ນໍ້າພຸ ຊຽງຍືນ ໃຫ້ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ເປັນສວນສາທາລະນະ


ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ມອບຄືນ ນໍ້າພຸ ຊຽງຍືນ ໃຫ້ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ເປັນສວນສາທາລະນະ


ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ມອບຄືນ ນໍ້າພຸ ຊຽງຍືນ ໃຫ້ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ເປັນສວນສາທາລະນະ


ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ມອບຄືນ ນໍ້າພຸ ຊຽງຍືນ ໃຫ້ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ເປັນສວນສາທາລະນະ