ຂ່າວລ່າສຸດ! ເຈ້ທິບ ການເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ ຫລັງຈາກງຽບຫາຍໄປດົນ ບອກພ້ອມໃຊ້ໜີ້ທຸກຄົນ

0
96

ເພຈ ແອດມິນ ເຈ້ທິບ (ຄົນໃຫມ່) ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ ຫລັງຈາກງຽບຫາຍໄປດົນ.ໂດຍເນື້ອໃນໂພສດັ່ງກ່າວໄດ້ແຈ້ງວ່າ:ຕອນນີ້ທາງຄອບຄົວ ຂອງເຈ້ທິບ ໄດ້ເຂົ້າພົບພັນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອຍິນຍອມຮັບໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍທຸກທ່ານແລ້ວ

ແລະ ຂໍຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີການປັ່ນຂ່າວຫຍັງເພີ່ມເຕີມ ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຂໍເວລາໃຫ້ທາງເຮົາໄດ້ເຄຍຊັບສິນເພື່ອມາທົດແທນໂດຍ ຈະເລັ່ງດຳເນີນການໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້…ໂດຍລະບຸບອກອີກວ່າ…“ແອດມິນຄົນໃຫມ່” ຈັ່ງໃດກໍ່ລໍຖ້າຕິເຕາມໄປນຳກັນວ່າຈະມີການເຄື່ອນໄຫວຫັຍງຕື່ມ ຖ້າມີການເຄື່ອນໄຫວແອັດຈະລາຍງານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມ


ຂ່າວລ່າສຸດ! ເຈ້ທິບ ການເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ ຫລັງຈາກງຽບຫາຍໄປດົນ ບອກພ້ອມໃຊ້ໜີ້ທຸກຄົນ


ຂ່າວລ່າສຸດ! ເຈ້ທິບ ການເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ ຫລັງຈາກງຽບຫາຍໄປດົນ ບອກພ້ອມໃຊ້ໜີ້ທຸກຄົນ


ຂ່າວລ່າສຸດ! ເຈ້ທິບ ການເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ ຫລັງຈາກງຽບຫາຍໄປດົນ ບອກພ້ອມໃຊ້ໜີ້ທຸກຄົນ


ຂ່າວລ່າສຸດ! ເຈ້ທິບ ການເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ ຫລັງຈາກງຽບຫາຍໄປດົນ ບອກພ້ອມໃຊ້ໜີ້ທຸກຄົນ


ຂ່າວລ່າສຸດ! ເຈ້ທິບ ການເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ ຫລັງຈາກງຽບຫາຍໄປດົນ ບອກພ້ອມໃຊ້ໜີ້ທຸກຄົນ