ຊຶ້ງໃນນ້ຳໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງນ້ອງທີ່ອາສາມາໄດ້ 10 ປີ,ບໍ່ມີວີແວວວ່າຈະໄດ້ບັນຈຸລັດຖະກອນ ຈຳເປັນຕ້ອງລາ

0
137

ຊຶ້ງໃນນ້ຳໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງນ້ອງທີ່ອາສາມາໄດ້ 10 ປີ,ບໍມີວີແວວວ່າຈະໄດ້ບັນຈຸລັດຖະກອນ ຈຳເປັນຕ້ອງລາ,ໃນນາມໂຮງຮຽນຂໍເປັນກຳລັງໃຈ,ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນ້ອງໄດ້ສ່ຳນີ້ລະ,ຈົ່ງນຳໃຊ້ເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກັບຄອບຄົວເດີນ້ອງ ສູ້,ສູ້,ສູ້.

ໝາຍເຫດ: ອັນແມ່ນເລື່ອງຈິງເດີບໍໄດ້ສ້າງກະແສ,ຄອບຄົວລາວທຸກຍາກແທ້ໆໃນນາມສ່ວນຕົວຂອງລາວແມ່ນບໍຂໍຫຍັງຫຼາຍຈາກຂັ້ນເທິງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ຜູ້ກ່ຽວສະເໜີຂໍສັງກະສີເພື່ອມຸງເຮືອນໃຫ້ລູກ,ໃຫ້ເມຍຢູ່ຕາມຄວາມສາມາດ 1ແຜ່ນ2ກະຍັງດີ,ທ່ານໃດທີ່ຢາກຊ່ວຍເຫຼືອສາມາດເບິ່ງທີ່ຢູ່ຕາມເອກະສານໄດ້ເດີ.(ຂໍຂອບໃຈ).


ຊຶ້ງໃນນ້ຳໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງນ້ອງທີ່ອາສາມາໄດ້ 10 ປີ,ບໍ່ມີວີແວວວ່າຈະໄດ້ບັນຈຸລັດຖະກອນ ຈຳເປັນຕ້ອງລາ


ຊຶ້ງໃນນ້ຳໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງນ້ອງທີ່ອາສາມາໄດ້ 10 ປີ,ບໍ່ມີວີແວວວ່າຈະໄດ້ບັນຈຸລັດຖະກອນ ຈຳເປັນຕ້ອງລາ


ຊຶ້ງໃນນ້ຳໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງນ້ອງທີ່ອາສາມາໄດ້ 10 ປີ,ບໍ່ມີວີແວວວ່າຈະໄດ້ບັນຈຸລັດຖະກອນ ຈຳເປັນຕ້ອງລາ