ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ

0
227

ແຊັດລັບແຊັດຫຼຸດ ຄູບາ Ft. ແມ່ອອກ ຄົນທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່າ ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທຳ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກ ຄົນທີ່ຄອຍສັ່ງສອນ ເລື່ອງການເຮັດບາບນະຮົກ ເຮັດດີຂຶ້ນສະຫວັນ ກັບເປັນຕົນເອງທີ່ເຮັດເອງ

ເປັນຫຍັງແອດຈຶ່ງຫຼິ້ນກັບແຄລ໋ອດ? ຄູບາທີ່ດີ ພຣະທີ່ດີ ຕ້ອງມາພອຍແປດເປື້ອນກິ່ນຄາວກັບມານສາສະໜາພວກນີ້ ແລະ ດູຕົນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວ ສາສະໜາພຸດທີ່ມານົບໄຫວ້ກັບພວກນີ້ ແລ້ວຄົນພວກນີ້ກິນຢູ່ສະບາຍ ບໍ່ຕ້ອງເຮັດຕ້ອງຫາ ແລະ ຍັງມົ້ວກັບທາງໂລກເຮັດໃຫ້ສາສະໜາເຊື່ອມເສຍ

ໃຫ້ສັງຄົມຕັດສິນເອົາລະກັນວ່າ ຈະໃຫ້ມານສາສະໜາພຸດແປດເປື້ອນຄາວໂລກີ ຫຼື ໃຫ້ສາສະໜາດີໜ້າເຫຼື້ອມໃສ?


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ


ສະເທືອນວົງການສົງ ຕັດລະກິເລດຕັນຫາ ລະທາງໂລກບໍ່ໄດ້ ແຊັດລັບຄູບາ ແມ່ອອກຫຼຸດ