ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຊະນິດໃໝ່ ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ລາວ 600 ກວ່າລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ

0
125

ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການລົງທຶນ ຈຳກັດ (LAO DEVELOPMENT contracting & investment ) ຫລື LDCI ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ GEIOS ການາດາ ແລະ WEALTH POWER GROUP OF VIETNAM (WPC) ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື້ ເພື່ອພັດທະນາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຊັ້ນໃຕ້ດິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົ່ງຂາຍໄຟໃຫ້ກັບຫວຽດນາມ ຈຳນວນ 5.000 ເມັກ ໂດຍໄດ້

ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໃນວັນທີ 23 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2022 ຢູ່ ນະຄອນເຫ້ວ ສສ ຫວຽດນາມ.ສໍາລັບພະລັງງານໄຟຟ້າທົດແທນເປັນພະລັງງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສອດຄ່ອງຕໍ່ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດລາວ ກາຍເປັນໝໍ້ໄຟອາຊຽນ ພາຍຫລັງໂຄງການນີ້ສຳເລັດ ຄາດວ່າລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 613 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີຈາກ

ການຂາຍໄຟຟ້າພະລັງງານທົດແທນນີ້, ພ້ອມດຽວກັນ ຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວມີລາຍຮັບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຊັ້ນໃຕ້ດິນມີສະເຖຍລະພາບ ເພາະຊັ້ນໃຕ້ດິນເຮົາມີຄວາມຮ້ອນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບກວ່າພະລັງງານໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ, ພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງແສງຕາເວັນ ຍ້ອນວ່າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ ເປັນພະລັງງານທີ່ສະອາດທີ່ສຸດ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງຈາກ ອົງການສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ.