ປະກາດຊອກຫາ ແມ່ບ້ານລັກແຫວນເພັດແລະເຄື່ອງຂອງອີກຫຼາຍຢ່າງຕອນນີ້ໄດ້ປົບຫນີ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ໃຜພົບເຫັນຢູ່ໃສໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

0
144

ຊ່ວຍກັນແຊຣ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທີ່ໃຊ້ຊື່ວ່າ Pinmouk Vannaheuang ປະກາດຊອກຫາສາວພອນທິບ ອິນທອງໄຊ ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນແມ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນຢູ່ປາກເຊ ໄດ້ລັກແຫວນເພັດແລະເຄື່ອງຂອງອີກຫຼາຍຢ່າງ ເອີ້ນມາສ່ອງຫນ້າໂອ້ລົມຍອມຮັບຜິດແລ້ວ ແຕ່ຕອນນີ້ໄດ້ປົບຫນີ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ໃຜພົບເຫັນຢູ່ໃສໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ໃຜຈະຮັບແມ່ບ້ານໃຫ້ລະວັງແນ່ເດີຈ້າວ. ( ຫຼືໃຜພົບເຫັນບຸກຄົນນີ້ເອົາແຫວນໄປຂາຍໂປດແຈ້ງທາງເຮົາ ) ( ຖ້າໃຜຮັບຊື້ໄປແລ້ວສາມາດແຈ້ງທາງເຮົາໄດ້ເພາະບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນຖ້າທາງເຮົາສາມາດນຳຈັບໄດ້ຈະໄດ້ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດຫມາຍ )ໂທ : 02055530515 , 02077924888 ຫຼືຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາທາງເຟສນີ້ໄດ້ເລີຍ

ປະກາດຊອກຫາ ແມ່ບ້ານລັກແຫວນເພັດແລະເຄື່ອງຂອງອີກຫຼາຍຢ່າງຕອນນີ້ໄດ້ປົບຫນີ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ໃຜພົບເຫັນຢູ່ໃສໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນ


ປະກາດຊອກຫາ ແມ່ບ້ານລັກແຫວນເພັດແລະເຄື່ອງຂອງອີກຫຼາຍຢ່າງຕອນນີ້ໄດ້ປົບຫນີ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ໃຜພົບເຫັນຢູ່ໃສໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນ


ປະກາດຊອກຫາ ແມ່ບ້ານລັກແຫວນເພັດແລະເຄື່ອງຂອງອີກຫຼາຍຢ່າງຕອນນີ້ໄດ້ປົບຫນີ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ໃຜພົບເຫັນຢູ່ໃສໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນ


ປະກາດຊອກຫາ ແມ່ບ້ານລັກແຫວນເພັດແລະເຄື່ອງຂອງອີກຫຼາຍຢ່າງຕອນນີ້ໄດ້ປົບຫນີ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ໃຜພົບເຫັນຢູ່ໃສໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ທີ່ມາ Pinmouk Vannaheuang