ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນພ້ອມໃຫ້ລັດປັບປຸງໂຄງສ້າງວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ

0
136

ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2022, ທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະແຫລງຜົນສຳເລັດການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທັງໄດ້ເລັ່ງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ, ການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດທີ່ດໍາເນີນທຸ ລະກິດຂາດທຶນຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫລາຍປີ ແລະ ວິສາຫະກິດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານນາງ ສຸນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຢ້ຳວ່າ: ລັດຖະບານຄວນເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງປະຕິຮູບ ລັດວິສາຫະກິດ ລວມທັງທະນາຄານທຸລະກິດລັດ, ແກ້ໄຂໜີ້ສິນໃຫ້ຫລຸດລົງ ແລະ ປັບປຸງຖານະການເງິນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນທຸລະກິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດມີປະສິດທິຜົນ, ກ້າວສູ່ການມີກໍາໄລ ແລະ ເປັນຕົວ ແບບປະຕິບັດພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເປັນຕົ້ນບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ, ໄຟຟ້າລາວ

ມະຫາຊົນ,ການບິນ ລາວ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ ແລະ ຊີມັງລາວ. ຄວນກຳນົດຕາຕະລາງເວລາປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດທີ່ລະອຽດຈະແຈ້ງ ລວມທັງກໍານົດວິທີການ ແລະ ທິດທາງການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ເປັນ 4 ປະເພດໃນປີ 2022; ການປະຕິຮູບ 5 ຫົວໜ່ວຍລັດວິສາຫະກິດ ເປັນວຽກຈຸດສຸມຂອງວາລະແຫ່ງຊາດເປັນຕົ້ນລັດວິສາ ຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຟ້າ

ລາວ, ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ, ລັດວິສາ ຫະກິດການບິນລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ-ກະສິກຳ, ບໍລິການຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ; ຮີບຮ້ອນ, ຄົ້ນຄວ້າອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍກໍານົດໝາຍເງິນເດືອນ, ເງິນອູດໜູນ, ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຂອງລັດວິສາຫະກິດ.

ທ່ານນາງ ສຸນທອນ ໄຊຍະຈັກ ກ່າວອີກວ່າ: ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດຜ່ານມານັບແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ 2 ສະບັບໂດຍໄດ້ອອກມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ມະຕິວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາ

ເສບຕິດ; ຄະ ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມ 2 ເທື່ອເພື່ອປຶກສາຫາລືຫົວ ຂໍ້ສະເພາະ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ 2 ສະບັບໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕົ້ນ ການແກ້ໄຂສະພາບບັນຫານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລວມທັງການຕົກລົງຫລຸດອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ລົງ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ; ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດພ້ອມກັບການຕິດຕາມກວດກາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆໂດຍສະເພາະການຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນທຸລະກິດການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ເຫຼັກໃນໄລຍະເຮັດທົດລອງ; ການຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ; ການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ.

ພ້ອມນີ້, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພະ ຍາຍາມຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສູນກາງພັກສະໄໝວິສາມັນ, ຄໍາສັ່ງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ 2 ສະບັບໂດຍໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະພັກ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ຢູ່ທຸກຂະແໜງການໃນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງຢ່າງເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ.