ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າ ຊີ້ແຈງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຕົວເລກກົງເຕີໄຟແບບດີຈີຕອລ

0
173

ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້ ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ວັນທາ ຫົວໜ້າສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງ 2 ໄດ້ຊີ້ແຈງ ຕໍ່ກໍລະນີ ເຂົ້າໃຈຜິດເລື່ອງຕົວເລກກົງເຕີໄຟຟ້າແບບດີຕິຕອລ ວ່າ:

ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ ຜູ້ໃຊ້ໃຊ້ເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງ ຢູ່ບ້ານໂຊກໃຫຍ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເມື່ອໄດ້ຮັບບິນໄຟຟ້າ ທີ່ອອກວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2022 ພ້ອມມີໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ 2 ເດືອນ ແລະ ຕົວເລກ ໃນໃບບິນນັ້ນກົງກັບຕົວເລກຂອງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເຂົ້າໃຈຜິດເລື່ອງຕົວເລກ ຄິດວ່າເປັນການຈົດ ຫລື ໃສ່ຕົວເລກລ່ວງໜ້າ ຈຶ່ງໄດ້ຖ່າຍຮູບຕົວເລກກົງເຕີພ້ອມກັບບິນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບໂພສລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ພ້ອມຂໍ້ຄວາມວ່າ “ໂກງບໍ່ນຽນ ໄປຮຽນມາໃໝ່” ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມວິພາກວິຈານໄປຕ່າງໆນານາ ເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ກົງເຕີໄຟຟ້າທີ່ເປັນລະບົບດີຈີຕອລ ແມ່ນລະບົບຈະຕັດອັດຕະໂນມັດເມື່ອຕົວເລກຖືກຈົດໄປ ແລະ ຕົວເລກຫລ້າສຸດທີ່ຕັດໄປມັນຈະດີດຂຶ້ນມາສະຫລັບກັບຕົວເລກໃໝ່ ຕາມຈຳນວນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້ານັ້ນໆ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າທຽບວ່າຕົວເລກຫລ້າສຸດນັ້ນເທົ່າໃດ ໃນວັນທີໃດ ແຕ່ໄລຍະເວລາການດີດອາດບໍ່ຖີ່ ຕ້ອງໄດ້ລໍຈັງຫວະ ເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມັນຈຶ່ງເຂົ້າໃຈ.

ສຳລັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງໄຟຟ້າລາວ ຈຶ່ງໄດ້ອະທິບາຍຫລັກການເຮັດວຽກຂອງກົງເຕີໄຟແບບດີຈີຕອລໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ ເຂົ້າໃຈຢ່າງທ່ອງແທ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ກ່ຽວກັບໜີ້ຄ້າງຈ່າຍໃນບິນ 2 ເດືອນຜ່ານມາ ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ການກວດສອບຄືນຫລັງແລ້ວພົບວ່າ ເກີດຈາກ ພະນັກງານສົ່ງບິນປະຈຳບໍ່ສະບາຍ ເຂົ້າໂຮງໝໍ ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄປສົ່ງແທນ ໃນເວລາຜູ້ກ່ຽວບໍ່ຢູ່ເຮືອນ ແລ້ວເອົາໄປເໜັບໄວ້ຕາມຮົ້ວປະຕູເຂົ້າເຮືອນ ເຊິ່ງຄາດວ່າບິນດັ່ງກ່າວສູນເສຍຍ້ອນສະພາບຟ້າລົມໃນໄລຍະນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ຮັບບິນ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ມີການຊຳລະ ກາຍເປັນໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ.

ພ້ອມກັນນີ້ ຈຶ່ງຝາກເຖິງປະຊາຊົນທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ, ການບໍລິຫານ, ການບໍລິການ, ຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ທີ່ເປັນຂໍ້ສົງໄສຕ່າງໆ ທ່ານສາມາດຂໍຮັບຄຳອະທິບາຍຊີ້ແຈງ ໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການໄຟຟ້າໃກ້ບ້ານ ຫລື ໂທເບີສາຍດ່ວນ 1199.