ນັກວິທະຍາສາດເຜີຍພົບປານ້ຳຈືດ ໂຕໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍບັນທຶກມາ ໜັກ 300 ກິໂລ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ

0
137

ຊາວປະມົງກຳປູເຈຍຈັບປາຝາໃຫຍ່ໄດ້ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເປັນປານ້ຳຈືດໂຕໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກເທົ່າທີ່ເຄີຍມີການບັນທຶກມາ.

Wonders of the Mekong ມູນນິທິດ້ານການສຶກສາຊີວະວິທະຍາໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາວ່າ: ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຈາກຊາວປະມົງທ້ອງຖິ່ນໃນກຳປູເຈຍເມື່ອວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ເຖິງການຈັບປາຝາໃຫຍ່ໂຕໜຶ່ງໄດ້. ຈາກນັ້ນເມື່ອທີມງານເດີນທາງໄປຮອດ ມີການວັດແທກ ແລະ ຊັ່ງນ້ຳໜັກແລ້ວ ພົບວ່າມີຄວາມຍາວ 3,98 ແມັດ, ກວ້າງ 2,2 ແມັດ ແລະ ມີນ້ຳໜັກ 300 ກິໂລ ເຊິ່ງອາດເປັນປານ້ຳຈືດໂຕໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີການບັນທຶກມາຂອງໂລກ.

ໂດຍປາຝາໃຫຍ່ມີນ້ຳໜັກຫລາຍກວ່າສະຖິຕິເກົ່າ ເຊິ່ງເປັນຂອງປາດຸກຍັກທີ່ເຄີຍຈັບໄດ້ໃນປະເທດໄທເມື່ອປີ 2015 ໂດຍຕອນນັ້ນມີການບັນທຶກວ່າມີນ້ຳໜັກ 293 ກິໂລ.

ດຣ. ເຊ໊ບ ໂຮແກນ ຫົວໜ້າທີມນັກວິທະຍາສາດຂອງ Wonders of the Mekong ເປີດເຜີຍວ່າ: ການທີ່ປານ້ຳຈືດໂຕໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກຖືກຈັບໄດ້ໃນແມ່ນ້ຳຂອງຖືເປັນເລື່ອງໜ້າປະຫລາດ ເພາະນີ້ຄືພາກພື້ນທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນ ແລະ ແມ່ນ້ຳຂອງເອງກໍຜະເຊີນຄວາມທ້າທາຍໃນຫລາຍໆດ້ານ ໜຶ່ງໃນນັ້ນຄືການເຮັດປະມົງທີ່ມີຢູ່ຈຳນວນຫລາຍ.

ຈາກນັ້ນທີມຂອງ ດຣ. ໂຮແກນ ໄດ້ຕິດເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອະຄູສຕິກໄວ້ໃນປາຝາໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຄື່ອງຮັບສັນຍານ 36 ຈຸດໃນແມ່ນ້ຳທີ່ທີມງານຫາກໍຕິດຕັ້ງໄປກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່ດົນ ກ່ອນຈະປ່ອຍກັບຄືນສູ່ທຳມະຊາດຕໍ່ໄປ.

ໂດຍອຸປະກອນນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການບອກຕຳແໜ່ງຂອງປາໄດ້ ເຊິ່ງທາງ ດຣ. ໂຮແກນ ລະບຸວ່າ: ນີ້ເປັນປາໂຕທຳອິດທີ່ທີມໄດ້ມີການຕິດຕາມນັບແຕ່ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຮັບສັນຍານ ແລະ ຈາກນີ້ມີແຜນຈະເຮັດການຕິດຕາມປາໂຕອື່ນໆເພີ່ມອີກຫລາຍຮ້ອຍຕົວ.

ເຖິງວ່າການທຳລາຍສະຖິຕິໂລກຈະບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນທາງວິທະຍາສາດ, ແຕ່ ດຣ. ໂຮແກນ ເນັ້ນວ່າ: ການທີ່ປາໂຕນີ້ຍັງດຳລົງຢູ່ໄດ້ຖືເປັນໂຕບົ່ງຊີ້ເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງລະບົບນິເວດໃນແຫ່ງນີ້ ໂດຍທ່ານຍັງຫວັງວ່າການຄົ້ນພົບຄັ້ງນີ້ຈະຊ່ວຍເຕືອນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນວ່າແມ່ນ້ຳຂອງມີຄວາມພິເສດຫລາຍສໍ່າໃດ ແລະ ຕ້ອງການການອະນຸລັກຫລາຍສໍ່າໃດ.