ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດແທ້ ສັ່ງປິດກັບຮ້ານນ້ຳມັນທີ່ຕັ້ງຂາຍຢູ່ແຄມຫົນທາງ

0
115

ຫຼັງເກີດສະພາວະຂາດແຄນນ້ຳມັນຢ່າງໜັກໃນຮອບຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ຫາກໍ່ພົບກັບບັນຫາການຂາດແຄນນຳ້ມັນແບບນີ້ ແອັດຫາກໍ່ເຄີຍໄດ້ເຫັນ. ຍ້ອນສະຖານະການເງິນເຟີ້ຂອງປະເທດລາວເຮົາເຮັດໃຫ້ ສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດມີລາຄາແພງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍ ຫຼືຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມາດໃນການຊື້ໜ້ອຍລົງ.ແລະນຳ້ມັນເອງກໍ່ເປັນປັດໄຈຫຼັກໃນການ

ດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ພາຫະນະໃນການທຳມາຄ້າຂາຍ ຫຼືຂົນສົ່ງສິນຄ້າອື່ນໆ ແຕ່ເນື່ອງຈາກການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ ທົ່ວປະເທດລາວມີບາງປ້ຳທີ່ສະໜອງນ້ຳມັນໄດ້ຕະຫຼອ ທີ່ສາມາດນຳເຂົ້ານ້ຳມັນໄດ້ ແລະ ກໍ່ຂາດເຂີນບາງປ້ຳ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການຊົມໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ ດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດການຍາດຊິງຊື້ຂາຍນ້ຳມັນດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຊ້ວງນີ້ ດ່ວນ

ແລະລ່າສຸດ ດ່ວນ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສັ່ງປິດປໍ້ານໍ້າມັນແຄມທາງເຈົ້າຫນ້າທີ່ສັ່ງປິດປໍ້ານໍ້າມັນແຄມທາງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍ້ອນຂາຍເກີນລາຄາກຳນົດໄວ້.ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າຊື້ໄດ້ຢູ່ແຄມທາງ

ແລ້ວ ນ້ຳມັນທີ່ເຮົາຊື້ໃສ່ມານັ້ນມັນແມ່ນນ້ຳມັນລ້ວນໆບໍ່ຫຼື ປະສົມ ເພາະຖ້າປະສົມມາແລ້ວ ມາໃສ່ລົດເຮົາເອງ ຈາກທີ່ເສຍຈ່າຍຄ່ານ້ຳມັນ ແລ້ວ ນັງມາເຈິລົດເພອີກ ແຮງບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັນເລີຍ ທາງທີ່ດີ ກໍ່ພາກັນກວດເບິ່ງແດ່ເດີ້ ຖ້າສິໃສ່ນ້ຳມັນຕາມແຄມທາງ ລົດເຮົາຈະໄດ້ບໍ່ເພ