ສະພາວະຂາດແຄນນ້ຳມັນແບບນີ້ ກໍ່ຍັງສວຍໂອກາດ ຜູ້ຮ່າຍນໍ້າມັນໃສ່ຕຸກຂາຍກະດາຍ

0
96

ຫຼັງເກີດສະພາວະຂາດແຄນນ້ຳມັນຢ່າງໜັກໃນຮອບຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ຫາກໍ່ພົບກັບບັນຫາການຂາດແຄນນຳ້ມັນແບບນີ້ ແອັດຫາກໍ່ເຄີຍໄດ້ເຫັນ. ຍ້ອນສະຖານະການເງິນເຟີ້ຂອງປະເທດລາວເຮົາເຮັດ

ໃຫ້ ສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດມີລາຄາແພງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍ ຫຼືຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມາດໃນການຊື້ໜ້ອຍລົງ.ແລະນຳ້ມັນເອງກໍ່ເປັນປັດໄຈຫຼັກໃນການ

ດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ພາຫະນະໃນການທຳມາຄ້າຂາຍ ຫຼືຂົນສົ່ງສິນຄ້າອື່ນໆ ແຕ່ເນື່ອງຈາກການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ ທົ່ວປະເທດລາວມີບາງປ້ຳ

ທີ່ສະໜອງນ້ຳມັນໄດ້ຕະຫຼອ ທີ່ສາມາດນຳເຂົ້ານ້ຳມັນໄດ້ ແລະ ກໍ່ຂາດເຂີນບາງປ້ຳ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການຊົມໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ ດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດການຍາດຊິງຊື້ຂາຍນ້ຳມັນດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຊ້ວງນີ້

ແລະລ່າສຸດ ສະຖານະການບ້ານເມືອງເປັນແນວນີ້ເຈົ້າກະສວຍໂອກາດໂພດຜູ້ຮ່າຍນໍ້າມັນໃສ່ຕຸກຂາຍກະດາຍເອົານໍ້າມາປົນສີຜະສົມອາຫານມາຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າເສຍທັງເງິນ,ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ,ເສຍທັງຄ່າແປງລົດ60,000ກີບບໍ່ມີຄວາມໝາຍວ່າຊັ້ນລູກຄ້າຈົ່ມ


ສະພາວະຂາດແຄນນ້ຳມັນແບບນີ້ ກໍ່ຍັງສວຍໂອກາດ ຜູ້ຮ່າຍນໍ້າມັນໃສ່ຕຸກຂາຍກະດາຍ

ຄລິບທີ 1

ຄລິບທີ 2