ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຫຼວງພະບາງແຈ້ງ ມີປໍ້ານໍ້າມັນ 56 ປໍ້າທີ່ເປີດບໍລິການ

0
95

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີປໍ້ານໍ້າມັນ 56 ປໍ້າທີ່ເປີດບໍລິການພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງປະຈໍາວັນທີ 20/01/2022 ມີ 11 ເມືອງມີນໍ້າທັງໝົດ 56 ປໍ້າ

ໂດຍເວລາການປິດນໍ້າແມ່ນຂື້ນກັບ ການຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນໂຕຈິງ, ສ່ວນການຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນຕົວຈິງ ແມ່ນທາງປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ບາງປໍ້າອາດຈະບໍ່ສາມາດສະໜອງນໍ້າມັນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການໄດ້ ເຊັ່ນ: ແອັດຊັງທຳມະດາ, ກາຊວນ ແລະ ແອັດຊັງພິເສດ ເຊິ່ງນໍາມັນ ບາງປະເພດອາດຈະຈຳໜ່າຍໝົດກ່ອນເວລາ ແລະ ບາງປະເພດອາດຈະບໍ່ມີຈໍາໜ່າຍ.


ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຫຼວງພະບາງແຈ້ງ ມີປໍ້ານໍ້າມັນ 56 ປໍ້າທີ່ເປີດບໍລິການ


ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຫຼວງພະບາງແຈ້ງ ມີປໍ້ານໍ້າມັນ 56 ປໍ້າທີ່ເປີດບໍລິການ


ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຫຼວງພະບາງແຈ້ງ ມີປໍ້ານໍ້າມັນ 56 ປໍ້າທີ່ເປີດບໍລິການ