ທົ່ວໂລກຕິດເຊື້ອໝາກສຸກລີງແລ້ວ 1.900 ຄົນ ອົງການອະນາໄມໂລກເລັ່ງກວດສອບ ຫລັງພົບໄວຣັສໃນນ້ຳອະສຸຈິຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ

0
115

ທົ່ວໂລກຕິດເຊື້ອໝາກສຸກລີງແລ້ວ 1.900 ຄົນ ອົງການອະນາໄມໂລກເລັ່ງກວດສອບ ຫລັງພົບໄວຣັສໃນນ້ຳອະສຸຈິຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ

ທົ່ວໂລກພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໝາກສຸກລີງ (Monkeypox) ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 1.900 ຄົນໃນ 30 ກວ່າປະເທດ, ອົງການອະນາໄມໂລກເລັ່ງກວດສອບ ຫລັງພົບເຊື້ອໄວຣັສໃນນ້ຳອະສຸຈິຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຍັງບໍ່ຢືນຢັນເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ.

ຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກຍັງລາຍງານພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍອັງກິດ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ອອກມາຢືນຢັນວ່າພົບການລະບາດໃນທ້າຍເດືອນເມສາ, ປັດຈຸບັນຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 500 ຄົນແລ້ວ. ຂະນະທີ່ອາເມລິກາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນປະເທດຫລາຍກວ່າ 70 ຄົນ ແລະ ການາດາພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອແລ້ວເກືອບ 160 ຄົນ.

ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຮຽກປະຊຸມສຸກເສີນໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນານີ້ ເພື່ອຫາລືເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈະກຳນົດໃຫ້ພະຍາດໝາກສຸກລີງເປັນພາວະສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກສາກົນ (PHEIC) ເຊິ່ງຖືເປັນລະດັບການເຕືອນສູງສຸດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ປະເທດອື່ນໆ ຈາກການແພ່ລະບາດລະຫວ່າງປະເທດ.

ພະຍາດໝາກສຸກລີງ ເຊິ່ງເປັນພະຍາດປະຈຳຖິ່ນທີ່ພົບການແພ່ລະບາດຢູ່ທົ່ວໄປໃນທະວີບອາຟຣິກາ ປົກກະຕິແລ້ວຖືກລະບຸວ່າເປັນພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍຈະແພ່ກະຈາຍເຊື້ອຜ່ານການສຳຜັດໃກ້ຊິດທາງຜິວໜັງກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂດຍກົງ ຫລື ວັດຖຸທີ່ມີການປົນເປື້ອນເຊື້ອໄວຣັສ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ກັງວົນໃນຕອນນີ້ ເນື່ອງຈາກເກີດການລະບາດນອກທະວີບອາຟຣິກາ ແລະ ກຳລັງແພ່ກະຈາຍໄປຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກ.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກຈຶ່ງພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ທັງເລື່ອງທີ່ມາທີ່ໄປຂອງການອອກມາລະບາດນອກທະວີບອາຟຣິກາ ລວມທັງການປ່ຽນແປງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບໄວຣັສ ແລະ ຫລ້າສຸດໄດ້ມີການກວດພົບດີເອັນເອຂອງໄວຣັສປະປົນຢູ່ໃນນ້ຳອະສຸຈິຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເຊິ່ງຜິດແປກໄປຈາກທີ່ເຄີຍເຂົ້າໃຈວ່າ: ໄວຣັສຈະຜ່ານເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນໜຶ່ງສູ່ອີກຄົນໜຶ່ງຜ່ານການສຳຜັດທາງຜິວໜັງເທົ່ານັ້ນ.

ອົງການອະນາໄມໂລກອອກມາເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາວ່າ: ກຳລັງສືບສວນຂໍ້ຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບລາຍງານມາວ່າຜົນການກວດສອບໃນຫ້ອງແລັບພົບວ່າໄວຣັສທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳອະສຸຈິຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອຄົນໜຶ່ງສາມາດແພ່ໄປຫາຄົນອື່ນ ແລະ ແບ່ງຕົວໄດ້ເມື່ອຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ ເພື່ອເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ໄວຣັສນີ້ຈະສາມາດຕິດຕໍ່ຜ່ານການມີເພດສຳພັນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອົງການອະນາໄມໂລກຍັງບໍ່ຢືນຢັນວ່າໝາກສຸກລີງຈະເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ພຽງການພົບດີເອັນເອຂອງໄວຣັສໃນນ້ຳອະສຸຈິບໍ່ສາມາດບົ່ງຊີ້ໄດ້ວ່າ: ພະຍາດນີ້ຈະເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ເຊັ່ນດຽວກັບ HIV ຫລື ເອດສ໌ ແລະ ຟິຊິລິສ ໃນກໍລະນີນີ້ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການສຶກສາຕໍ່ໄປວ່າສາຍພັນທຸກຳຂອງໄວຣັສໝາກສຸກລີງທີ່ພົບໃນນ້ຳອະສຸຈິຈະຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດໃນການຕິດຕໍ່ຜ່ານການມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ຫລື ບໍ່.