ຊີ້ແຈງ 3 ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ ເຮັດໃຫ້ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈາກທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ບໍ່ທັນຖືກແກ້ໄຂຂາດຕົວ

0
151

ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ(ຍທຂ) ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ຫລາຍບັນຫາ ໂດຍສະເພາະບັນຫາການແກ້ໄຂ ທົດແທນຜົນກະທົບຈາກທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022 ວ່າ: ການແກ້ໄຂທົດແທນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນແມ່ນບັນຫາ ທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ໜ້າວຽກຄື ໄກ່ເກ່ຍ-ທົດແທນໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຢູ່ 4 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຕາມການສັງຮວມຮອດທ້າຍປີ 2021 ມີ 6.333 ຄອບຄົວ/ຕອນ ເປັນມູນຄ່າ 1.716,09 ຕື້ກີບ, ໄດ້ຮັບການທົດແທນແລ້ວ 5.272 ຄອບຄົວ/ຕອນເປັນມູນຄ່າ 1.436,11 ຕື້ກີບ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການທັດແທນ 1.061 ຄອບຄົວ/ຕອນ ເປັນມູນຄ່າ 279,98 ຕື້ກີບ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດແທນນັ້ນ ເກີດຈາກ 3 ສາເຫດຫລັກ ຄື: ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັບລາຄາຫົວໜ່ວຍທົດແທນທີ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນວາງອອກ(ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນວາງອອກ). ຕໍ່ບັນຫານີ້, ກະຊວງ ຍທຂ ຈະໄດ້ສົມທົບກັບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລົງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ

ແລະ ຮັບຮູ້ວິທີການປະເມີນ ຫລື ຄິດໄລ່ ພ້ອມທັງສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ; ລະບຽບການເບີກຈ່າຍຄ່າທົດແທນທີ່ມີຫລາຍຂັ້ນຕອນຫລາຍລາຍເຊັນ (7 ລາຍເຊັນ) ຕໍ່ບັນຫານີ້ກໍໄດ້ປັບປຸງລະບຽບການເບີກຈ່າຍໃຫ້ຫລຸດຂັ້ນຕອນລົງ (ເຫລືອ 5 ລາຍເຊັນ) ໂດຍໄດ້

ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 11765/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 25/5/2022; ຕໍ່ທີ່ດິນທີ່ບໍ່ສາມາດພົວພັນຫາເຈົ້າຂອງ ໄດ້ມອບໃຫ້ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ຫລື ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນບໍ່ມາພົວພັນນັ້ນ, ສະເໜີອອກແຈ້ງການຫາ ແລະ ກໍານົດເວລາໃຫ້ມາພົວພັນກັບຄະນະໄກ່ເກ່ຍນະຄອນຫລວງວຽງຈັນພາຍໃນ 30 ວັນ, ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ໃດມາພົວພັນໝາຍຄວາມວ່າດິນຕອນດັ່ງກ່າວເປັນຂອງລັດ.

ວຽກແກ້ໄຂຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນຕົ້ນ ເສັ້ນທາງລົດໄຟຕັດຜ່ານທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ, ທາງຫລວງທ້ອງຖິ່ນ, ທາງຊຸມຊົນ ແລະ ທາງເຂົ້າເຂດການຜະລິດມີ 122 ຈຸດພວມສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ; ບັນຫາການຖິ້ມເສດວັດສະດຸດິນ, ຫີນຈາກການເຈາະອຸໂມງ ເຊິ່ງມີນໍ້າເກືອເຈືອປົນລົງໃສ່ຕອນດິນປະຊາຊົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຮັດກະສິກຳໄດ້ (ຢູ່ແຂວງຫລວງ ນໍ້າທາ), ລະບົບ

ນໍ້າລິນທີ່ເປ່ເພ, ຈຸດຖິ້ມດິນທີ່ອຸດຕັນທໍ່ລະບາຍນໍ້າ, ຂີ້ເຫຍື້ອ-ຂີ້ປູນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫລືອຕ່າງໆຢູ່ຈຸດຕັ້ງແຄ້ມ, ບັນຫາລະບົບຊົນລະປະທານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ນໍ້າຖ້ວມເນື້ອທີ່ການຜະລິດຂອງປະ ຊາຊົນ, ບັນຫານໍ້າແຫ້ງຈາກຜົນກະທົບການຂຸດເຈາະອຸມົງ, ກະຊວງ ຍທຂໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂໂດຍໃຫ້ສ້າງແຜນວຽກລະອຽດທັງຄາດຄະເນເວລາສຳເລັດພ້ອມ.