ຊ່ວຍແຊຣ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໃດພົບເຫັນບຸກຄົນນີ້ທີ່ມີ ພິລຸດຊື້ໄວຂາຍໄວ ໄດ້ຄຳ 20 ບາດ ແລ້ວຟ້າວອອກຈາກຮ້ານ ຮູ້ນຳຫຼັງແມ່ນດ້ວຍເຊັກເດັ້ງ

0
122

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 🙏🙏🙏 ຫມູ່ເພື່ອນທຸກຄົນ ຜູ້ໃດພົບເຫັນບຸກຄົນດັງກ່າວ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ຫຼື ມຸກດາຫານ ຊ່ວຍຕິຕໍ່ມາທາງຮ້ານຄຳມາໄລດ່ວນ ລູກຄ້າຊື້ຄຳນ້ຳໜັກ 20 ບາດ ມູນຄ່າ 6 ແສນກວ່າບາດ ແລະໂອນຈ່າຍຜ່ານທາງບັນຊີທະນະຄານແຕ່ຕໍ່ມາປາກົດເງິນຖືກໂອນຖືກຍົດເລີກ ຜູ້ກ່ຽວມີພິລຸດຊື້ໄວຂາຍໄວ ໄດ້ຄຳແລ້ວຟ້າວອອກຈາກຮ້ານ

ເຫດການ : ຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ຊາຍ ໄວກາງຄົນ ເວົ້າພາສາໄທ ໄດ້ເຂົ້າມາຊື້ຄຳຢູ່ຮ້ານຄຳມາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້ ັນ້າຄິວລົດຫຼັກ3 ວັນທີ 15/6/2022 ແລະໄດ້ຂໍຊຳລະເງິນໂອນຄ່າຄຳ

ເປັນບັນຊີໄທ ໂດຍການໂອນເງິນ ມີຍອດເງິນເຂົ້າປົກກະຕິຕອນຊື້ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຍອດເງິນຖືກຍົກເລີກ ທາງທະນາຄານວ່າເປັນຍອດເງິນຂອງເຊັກ CHECK ( ເຊັກທີ່ລໍຖ້າເຄຍເຂົ້າບັນຊີ ) ແຕ່ຂຶ້ນໂຊໃນ

ບັນຊີມີຍອດເຂົ້າປົກກະຕິ ຂຶ້ນວ່າ CLEARING CHECK ເຊິ່ງທະນາຄານໃຫ້ຂໍ້ມມູນວ່າເປັນເງິນເຊັກທີ່ສັ່ງຈ່າຍບໍ່ມີເງິນໃນບັນຊີຈຶ່ງຖືກຍົກເລີກພາຍຫຼັງ ເຊິ່ງທາງຮ້ານເຂົ້າໃຈວ່າຖ້າມີຍອດເງິນເຂົ້າແລ້ວແມ່ນ

ການໂອນຈ່າຍສຳເຫຼັດແຕ່ບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ທາງທະນາຄານວ່າແບບນີ້ເອີ້ນວ່າເຊັກເດັ້ງ ເຊິ່ງຜຸ້ຊື້ນ້າຈະຮູ້ຢູ່ແລ້ວແຕ່ວ່າທຳທີໂອນເງິນເຂົ້າມາໃຫ້ເຫັນຍອດເງິນ ແລະເອົາຄຳອອກໄປຈາກຮ້ານ ຢ່າງຮີບຮ້ອນ ບິນກະບໍເອົາ ເຊິ່ງມີພິລຸດບໍ່ຄືຄົນປົກກະຕິ

ຕອນນີ້ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຜຸ້ກ່ຽວໄດ້ ຢາກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຜທີ່ພົບເຫັນບຸກຄົນດັງກ່າວ ຂ້າມດ່ານໄທລາວ ມາມື້ໃດ ພັກຢູ່ໃສ ໄປມາແຖວໃດ ໄປກິນຮ້ານອາຫານໃດ ຫຼື ເຄີຍຂຶ້ນລົດຄັນໃດ ກະລຸນາຊ່ວຍແຈ້ງເບາະແສໃຫ້ທາງຮ້ານຄຳມາໄລແນ່ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍກັນໂທ : 02055553001, 020 96 385 177


ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໃດພົບເຫັນບຸກຄົນນີ້ທີ່ມີ ພິລຸດຊື້ໄວຂາຍໄວ ໄດ້ຄຳ 20 ບາດ ແລ້ວຟ້າວອອກຈາກຮ້ານ ຮູ້ນຳຫຼັງແມ່ນດ້ວຍເຊັກເດັ້ງ