ມາເບິ່ງການ ຊື້ພັນທະບັດມີຄວາມສ່ຽງບໍ່ ມື້ນີ້ມີຄຳຕອບໃຫ້ ເຊິ່ງຈະເລິ່ມຂາຍໃນມື້ນີ້ 15 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນໄປ

  0
  92

  ເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດຂາຍພັນທະບັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄືລະດົມເງິນຈາກປະຊາຊົນໂດຍມີດອກເບ້ຍ ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ຜູ້ທີ່ຊື້ພັນທະບັດກໍ່ຈະໄດ້ທັ້ງຕົ້ນ ແລະດອກ 20% ຖືວ່າເປັນລາບອັນປະເສີດສຳລັບການລົງທຶນ ເພາະການຊື້ພັນທະບັດມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳຫຼາຍຜົນຕອບແທນດີ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ ດີກວ່າໄປຝາກໃຫ້ກັບບໍລິສັດໂນເນມຄືຜ່ານໆມາທີ່ເຫັນ.

  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດ້ອອກ ແຈ້ງການໄປແລ້ວຈະອອກຈຳໜ່າຍພັນທະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະເລິ່ມຂາຍໃນມື້ນີ້ 15 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນໄປ. ແລະຫຼາຍໆຄົນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ທັງມີຄວາມສົນໃຈ ເປັນຫຍັງຕ້ອງອອກພັນທະບັດ? ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ.

  ໍຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການອອກພັນທະບັດຕ້ອງການຫຼຸດປະລິມານເງິນກີບລົງໃນລະບົບເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກຊ່ວງການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ທັ້ງພາກລັດແລະທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຊ້ນະໂຍບາຍຜ່ອນຄາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມສະພາບຄ່ອງໃນລະບົບເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ປະລິມານເງິນກີບອອກສູ່ຂອດຈໍລະຈອນຫຼາຍ ເຊິ່ງຈະເຫັນວ່າຖານເງິນເພີ່ມຂື້ນໃນປີ 2021 ເຖີງ 23% ເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່ານັ້ນເອງ ດັ່ງນັ້ນປະຈຸບັນສະຖານະການໂຄວິດກັບມາດີຂື້ນຫຼາຍ ທະນາຄານກາງ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງການເງິນເພື່ອດືງເງິນເຂົ້າລະບົບ ໂດຍການເພີ່ມເງິນແຮຝາກບັງຄັບນັ້ນເອງ.

  ການລົງທຶນໃສ່ພັນທະບັດທະນາຄານກາງມີຄວາມສ່ຽງຫຼືບໍ່? ຕອບເລີຍທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ແຕ່ສຳລັບພັນທະບັດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າຫຼາຍດ້ານການຜິດຊຳລະໜີ້ ເນື່ອງຈາກອອກພັນທະພັດເປັນສະກຸນເງິນກີບ ປະກອບກັບອອກໂດຍທະນາກາງທີ່ມີໜ້າທີ່ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນກີບຢູ່ແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນມີໂອກາດໜ່ອຍທີ່ສຸດທະນາຄານກາງຜິດນັດຊຳລະ.

  ການອອກພັດທະບັດທະນາຄານກາງເພື່ອຕ້ອງການໄປຊຳລະໜີ້ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່? ຄຳຕອບຄືການອອກພັນທະພັດທະນາຄານກາງເພື່ອຕ້ອງການສ້າງສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ ແລະ ດືງເງິນກີບເຂົ້າສູ່ລະບົບເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກພັນທະບັດຂອງລັດອອກໂດຍກະຊວງການເງິນອອກເພື່ອຖົມຂຸມງົບປະມານ.

  ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າເຮົາມີເງິນກີບທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໄປເຮັດຫຍັງເລັ່ງດ່ວນ ຕ້ອງພິຈາລະນາເອົາໄປລົງທຶນຊື້ພັນທະບັດ ຊ່ວຍສ້າງສະຖຽນລະພາບຄ່າເງິນກີບນຳເດີ້ທຸກຄົນ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here