ສະເໜີໃຫ້ໂຈະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຊົ່ວຄາວ ແລ້ວກວາດສອບການເຄື່ອນໄຫວຄືນໃໝ່

0
111

ສະເໜີໃຫ້ໂຈະ #ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕຼາຊົ່ວຄາວ ແລ້ວກວາດສອບການເຄື່ອນໄຫວຄືນໃໝ່

ໃນໂອກາດດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2022, ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ່ 1, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ສະເຫນີຫລາຍວິທີແກ່ລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດທີ່ ່ ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ, ເລີ່ມຈາກຕໍ່ກັບກະຊວງການເງິນ, ທ່ານສະເຫນີວ່າ:

ອີງໃສ່ບົດລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫລວງບໍ່ໄດ້ຫລຸດລົງເລີຍ ເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫລຢູ່ບັນດາຊາຍແດນຍັງເກີດຂຶ້ນຫລາຍ ແລະ ເລິກແລບແນບນຽນກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ເປັນອີກສາເຫດຫນຶ່ງທີ່ພາຂາດເຂີນເງິນຕາໃນປະເທດ.

ເນື່ອງຈາກການຄ້ານອກລະບົບເຂົ້າເຈົ້າພາກັນໄປແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ນອກລະບົບ, ເຊິ່ງອີງໃສ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ 70% ແມ່ນ ເສດຖະກິດນອກລະບົບ.

ສະນັ້ນ ລັດຖະບານຄວນຂຸ້ນຂ້ຽວເອົາເສດຖະກິດນອກລະບົບດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບໃຫ້ໄດ້.

ນອກຈາກນີ້ ໃນກໍລະນີທີ່ບຸກຄະລາກອນ ກະທໍາຜິດຂໍໃຫ້ລົງໂທດ ຫລື ປົດຕໍາແຫນ່ງເລີຍ ໂດຍບໍ່ມີການສຶກສາອົບຮົມຄືແຕ່ກ່ອນ ເນື່ອງຈາກຂະແຫນງການ ນີ້ເປັນຂະແຫນງການທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງບຸກຄະລາກອນມີຄຸນນະພາບ, ພວກເຮົາຕ້ອງແກ້ທີ່ຄົ້ນ ເພາະຜ່ານມາສະພາແຫ່ງຊາດ ສາມາດສ້າງກົດຫມາຍອອກມາຈໍານວນຫລາຍ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

ສໍາລັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ານສະເຫນີວ່າ: ອີງຕາມບົດລາຍງານເຫັນວ່າ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວກວດເຫັນຫມົດບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າກວດ ເຫັນແລ້ວບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງ: ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດນໍາເງິນຕາເຂົ້າມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ແຈ້ງໃນຈໍານວນຫນ້ອຍ,

ເມື່ອໄປກວດຕົວຈິງພົບເຫັນຫລາຍກວ່າທີ່ແຈ້ງໄວ້ 4 ເທົ່າ ແຕ່ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນໄປໃສ, ເຊີ່ງນີ້ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງຄວາມອ່ອນແອໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ່ ເພາະທະນາຄານ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນເສົາຄໍ້າຫລັກເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ສະນັ້ນ ຖ້າບໍ່ຈິງໃຈປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍລາວເຮົາຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບແບບນີ້ອີກຕໍ່ໄປ
ຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາອ່ອນແອຫລາຍ, ເຊີ່ງບັນຫານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດສະເພາະທະນາຄານພຽງຝ່າຍດຽວ ແຕ່ແມ່ນທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດ ເນື່ອງຈາກບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ໆ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ,

ຜ່ານມາມີແຕ່ບອກວ່າເງິນບໍ່ເຂົ້າລະບົບແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນໄປໃສ, ຕໍ່ບັນຫານີ້ຕໍ່ໄປ ຈະແກ້ໄຂແນວໃດ? ເພາະຖ້າຈິງໃຈແກ້ໄຂ ລາວເຮົາຈະບໍ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບຄືປັດຈຸບັນນີ້, ແຕ່ຖ້າບໍ່ຈິງໃຈແກ້ແທ້ໆ ມາດຕະການໃດໆ ກໍບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້.

ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການທີ່ລັດຖະບານຈະອອກພັນທະບັດຖືເປັນສິ່ງທີ່ຫລໍ່ແຫລມຫລາຍແຕ່ເມື່ອໄດ້ເລືອກວິທີນີ້ແລ້ວ ຂໍໃຫ້ເຮັດແບບຄູ່ຂະຫນານກັບການປະຕິບັດກົດຫມາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ ເພາະຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ,

ບາງໄລຍະລາວເຮົາເກີນດຸນບໍ່ແມ່ນຂາດດຸນຕະຫລອດ ແຕ່ເງິນບໍ່ເຂົ້າລະບົບ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານໄດ້ເລືອກໃຊ້ວິທີອອກພັນທະບັດ, ສະນັ້ນ ຂໍໃຫ້ໂຈະບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນຊົ່ວຄາວກ່ອນແລ້ວກວດກາຄືນຫມົດການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນ ເຊີ່ງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດກວດໄດ້ວ່າເງິນໄປໃສແດ່ ແລະ ໃຜເກນກໍາໄລແດ່, ຖ້າບໍ່ເຮັດຄູ່ຂະຫນານມາດຕະການໃດກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ

ເພາະປັດຈຸບັນປະຊາຊົນລໍາບາກ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າອະນາຄົດຈະເປັນແນວໃດ, ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດເຊັ່ນດຽວກັນ ນັ່ງຢູ່ລ້າກໍຂາດທຶນຍ້ອນອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ເຫນັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ:

ອີກວິທີຫນຶ່ງ, ພວກເຮົາຄວນມີການຄໍ້າປະກັນລາຄານ້ໍາມັນລ່ວງຫນ້າສອງເດືອນ ເຖີງວ່າວິທີນີ້ລາວເຮົາບໍ່ເຄີຍໃຊ້ ແຕ່ຜ່ານມາບໍລິສັດໃຫຍ່ທົ່ວໂລກ ໃຊ້ວິທີນີ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດມາແລ້ວ
ເພາະປັດຈຸບັນ ບັນຫາບໍ່ແມ່ນນໍ້າມັນຂາດຢູ່ຕະຫລາດໂລກ, ແຕ່ພວກເຮົາຂາດເງິນຕາທີ່ຈະໄປຊື້ເພາະມີການປັ່ນປ່ວນກັນພາຍໃນ, ເຊິ່ງທ່ານຢືນຢັນວ່າ ເງິນຕາຢູ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂາດ ແຕ່ມັນຢູ່ນອກລະບົບ, ເອົາມາເຄື່ອນໄຫວນອກລະບົບເຊີ່ງຜິດກົດຫມາຍ,

ສະນັ້ນ ຖ້າມີການຄໍ້າປະກັນ ລາຄານ້ໍາມັນລ່ວງຫນ້າສອງເດືອນ ທ່ານເຊື້ອຫມັ້ນວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນບໍ່ເຫນັງຕີງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນບໍ່ເຫນັງຕີງເຊັ່ນດຽວກັນ,
ເຊິ່ງຖ້ານໍາໃຊ້ ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມີແຕ່ຢູ່ທຶນກັບກໍາໄລ, ເຊິ່ງຜ່ານມາລັດຖະບານອະນຸມັດໃຊ້ວິທີນີ້ແລ້ວ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງຊັກຊ້າຫລາຍ,

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ຍັງສະເຫນີກ່ຽວກັບເລື່ອງລາຄາປີ້ລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ລັດຖະບານຄວນເປັນຝ່າຍກໍານົດລາຄາ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ບໍລິສັດສໍາປະທານເປັນຜູ້ກໍານົດລາຄາເອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການຊໍ້າຕື່ມຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າໄປອີກ,

ເພາະຈະປັບປ່ຽນລາຄາຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກມັນກະທົບເຖີງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວເອງກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເລີຍໃນເລື່ອງນີ້.