ຮ້ານແລກປ່ຽນເຖື່ອນຫຼາຍແທ້ ພຽງ 5 ເດືອນພົບ 130 ກວ່າຮ້ານ

  0
  89

  ປີນີ້ຜົນກະທົບລົມເລົ້າ ເສດຖະກິດຫຍຸ້ງຍາກ ເງິນຕາຄືບັນຫາໃຫຍ່ແລະລັດຖະບານກໍ່ຈີງຈັງກວດກາກວດການເຄັ່ງຄັດ ເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດພົບ 130 ກວ່າຮ້ານທີ່ລັກລອບເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ 100 ກວ່າຮ້ານ.

  ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ຕາມທິດທາງທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງໃນໄຕມາດ 3 ປີ 2021 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕົນຕາມຂອບທີ່ລະບຽບການກຳນົດແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນມີການເໜັງຕີງສອດຄ່ອງ ກັບລະດັບດຸນຍະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ.

  ໃນໄລຍະ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ໄດ້ລົງກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕົວແທນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບຜິດກົດໝາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈຳນວນ 137 ຮ້ານ; ຖອນໜັງສືອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາຈາກບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ບໍ່ສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ທັງໝົດ 101 ຮ້ານ, ປະຕິບັດມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບຜິດກົດໝາຍດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ ຖອນໜັງສືອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ລະງັບບັນຊີເງິນຝາກ, ປັບໃໝ, ເຮັດບົດບັນທຶກກ່າວເຕືອນ.


  ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືດັ່ງກ່າວ, ທຫລ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍດ້ານເງິນຕາ ຮອດທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2022, ປັດໄຈການປ່ຽນແປງດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວ 40,75% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ ບໍ່ເກີນ 22% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ); ອັດຕາແລກປ່ຽນສະເລ່ຍ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2021, ເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 7,79% ແລະ ທຽບເງິນບາດ ອ່ອນຄ່າ 8,43%, ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດນອກລະບົບ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 9,01%.

  ສຳລັບອັດຕາເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບ 2,94% ສຳລັບອັດຕາເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດ; ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍ 5 ເດືອນ ຢູ່ໃນລະດັບ 9% (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເລ່ຍໝົດປີຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 5%).

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here