ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງສປປລາວ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບດີ ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 4,17ເດືອນ (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ ບໍ່ຫຼຸດ 3 ເດືອນ)

  0
  119

  ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ເມື່ອວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ນີ້ວ່າ: ອັດຕາແລກປ່ຽນສະເລ່ຍ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2001, ເງິນກີບທຽບ ເງິນໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 7,79% ແລະ ທຽບເງິນບາດ ອ່ອນຄ່າ 8,43%. ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດນອກລະບົບ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 9,01% ສໍາລັບອັດຕາເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບ 2,94% ສໍາລັບອັດຕາເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດ.

  ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍ 5 ເດືອນ ຢູ່ໃນລະດັບ 9% (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ: ສະເລ່ຍໝົດປີຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 5%).ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຮອດທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2022 ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 4,17 ເດືອນ (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ: ບໍ່ຫຼຸດ 3 ເດືອນ).

  ແນວໃດກໍຕາມ ຈາກຜົນການປະຕິບັດທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ເຫັນໄດ້ວ່າມີບາງຄາດໝາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ດັ່ງນີ້: ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຫຼື ຄ່າເງິນກີບ ໂດຍລວມໄດ້ມີການເໜັງຕີງໃນທິດທາງທີ່ອ່ອນຄ່າຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຈັງຫວະແຮງ ແລະ ມີຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດນອກລະບົບ.

  ໃນນີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນແມ່ນໄດ້ມີການເໜັງຕີງແຮງຫຼາຍນັບແຕ່ໄລຍະທ້າຍເດືອນມີນາ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕະຫຼາດນອກລະບົບ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສ່ວນຕ່າງ ລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດນອກລະບົບ ໄດ້ກວ້າງອອກຕໍ່ເນື່ອງ; ເຮັດໃຫ້ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2022 ສ່ວນຕ່າງຢູ່ໃນລະດັບ 3.660 ກີບ/ໂດລາ ຫຼື 25% ສໍາລັບອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາ ແລະ 48 ກີບ/ບາດ ຫຼື 9% ສໍາລັບອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບເງິນບາດ ຈາກທີ່ເຄີຍຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າ 2% ໃນເດືອນກຸມພາ 2022. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດສະພາບຄື ດັ່ງກ່າວ:

  1) ປັດໄຈພາຍນອກ, ການແຂງຄ່າຂອງເງິນໂດລາຢູ່ສາກົນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນສູງຫຼາຍຕໍ່ເນື່ອງຂອງລາຄາຄໍາ, ລາຄານ້ຳມັນ ແລະ ທ່າອ່ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດສໍາຄັນຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ;

  2) ປັດໄຈພາຍໃນ: ພື້ນຖານເສດຖະກິດພາຍໃນຍັງບອບບາງ ແລະ ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຟື້ນຕົວ, ລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີຈໍາກັດ ແຕ່ພັນທະໃນການຊໍາລະໃຫ້ຕ່າງປະເທດມີສູງຕໍ່ເນື່ອງ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ທັນກົມກຽວ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເງິນລົງທຶນຈຳນວນຫຼາຍ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າມາປະເທດຕາມລະບຽບການ, ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳທີ່ຕິດພັນກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ເຮັດໃຫ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານໜ້ອຍກວ່າທີ່ຄວນຈະເປັນ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະລິມານການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລະບົບທະນາຄານ ໃນສະພາບທີ່ລາຄາສິນຄ້ານຳເຂົ້າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here