ນັກທຸລະກິດໜຸ່ມເຊື້ອຊາດລາວ ສັນຊາດມາເລເຊຍມີແຜນຈະນໍາເອົາແນວພັນງົວ ແລະ ແກະຈາກປະເທດອົດສຕາລີ ມາລ້ຽງຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ

0
113

ນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຄົນເຊື້ອຊາດລາວ, ສັນຊາດມາເລເຊຍ ມີແຜນຈະນໍາເອົາແນວພັນງົວ ແລະ ແກະຈາກປະເທດອົດສຕາລີ ມາລ້ຽງຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ ພາຍຫລັງປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກອົດສຕາລີມາຈໍາໜ່າຍຢູ່ລາວ.

​ທ່ານ ເບນຈາມິນ ຊູ ( Benjamin SOO ) ຄົນເຊື້ອຊາດລາວ, ສັນຊາດມາເລເຊຍ ທີ່ປັດຈຸບັນເປັນຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ໂມເດີນ ລາວໂຮມ ຈໍາກັດ ທີ່ຮັບອອກແບບກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິສັດ ບັນນາຊາຍ ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກອົດສຕາລີ ມາຈໍາໜ່າຍຢູ່ລາວ ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນ ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2022 ວ່າ: ຕົນເອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດມາໄດ້ 5 ປີແລ້ວເຊີ່ງມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານດອນກອຍ,

ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໃນນີ້ ໃນນີ້ ສະເພາະການອອກແບບກໍ່ສ້າງ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດຮັບເໝົາອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານຕ່າງໆ ສໍາເລັດແລ້ວຫລາຍກວ່າ 20 ໂຄງ ການ ເຊີ່ງໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສ່ວນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກອົດສຕາລີ ຂອງບໍລິສັດ ບັນນາຊາຍ ແມ່ນລວມມີອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງຕົບແຕ່ງພາຍໃນ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີເຄື່ອງບໍລິໂພກ ເປັນຕົ້ນ: ຊີ້ນອົດສຕາລີ, ໃສ້ກອກ, ເຂົ້າໜົມ ແລະ ອື່ນໆ ເຊີ່ງນອກຈາກຈໍາໜ່າຍເອງແລ້ວ ຍັງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ບັນດາຮ້ານສຸເປີມາເກັດໃຫຍ່ຫລາຍແຫ່ງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນຕົ້ນ: ຣິມປິງ, ເຈມາກ, ພາກສັນ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີສາຂາຈໍາໜ່າຍຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊີ່ງເຫັນວ່າໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຈາກຜູ້ບໍລິໂພກໃນ ລາວເປັນຢ່າງດີ.

​ສ່ວນແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ, ທ່ານ ເບນຈາມິນ ຊູ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕົນເອງມີຄວາມສົນໃຈລົງທຶນເຂົ້າໃນດ້ານກະສິກໍາ ໂດຍມີແຜນຈະນໍາເອົາງົວ ແລະ ແກະສາຍພັນອົດສຕາລີມາລ້ຽງຢູ່ລາວເປັນຟາມຢູ່ພາກເໜື້ອຂອງລາວ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເນື່ອງຈາກມີເນື້ອທີ່ດິນຂອງພີ່ນ້ອງຢູ່ແຂວງດັ່ງກ່າວ ຫລາຍກວ່າ 10 ເຮັກຕາ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ, ລວມເຖີງປະ ເທດອື່ນໆ ໃນອາຊຽນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ

ປັດຈຸບັນ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສຶກສາຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ ໂດຍສະເພາະຂັ້ນຕອນ ນໍາເຂົ້າແນວພັນງົວຈາກປະເທດອົດສຕາລີ ວ່າສາມາດນໍາເຂົ້າມາເປັນໂຕ ຫລື ນໍາເອົານໍ້າເຊື້ອມາປະສົມພັນຢູ່ລາວ, ລວມເຖີງຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊີ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາໃນການສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ຈິ່ງສໍາເລັດ ຈາກນັ້ນຈິ່ງຈະກ້າວໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຕໍ່ໄປຈົນເຖີງຂັ້ນຕອນສ້າງຕັ້ງຟາມລ້ຽງສັດຕົວຈິງໃນຕໍ່ໜ້າ.

​ສໍາລັບ ທ່ານ ເບນຈາມິນ ຊູ ເກີດຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະທີ່ມາເລເຊຍ, ມີພໍ່ເປັນຄົນມາເລເຊຍ ແລະ ແມ່ເປັນຄົນລາວ. ປັດຈຸບັນ ທັງສອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 30 ກວ່າຄົນ, ໃນນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນຄົນລາວ.