ບຸນຊ່ວງເຮືອ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ! ຈະຈັດງານຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ດັ່ງທີ່ເຄີຍມີກ່ອນການລະບາດໂຄວິດ-19

0
124

ບຸນຊ່ວງເຮືອ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ! ຈະຈັດງານຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ດັ່ງທີ່ເຄີຍມີກ່ອນການລະບາດໂຄວິດ-19ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມຫ້ຮູ້ວ່າ: ງານບຸນປະເພນີຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ (ບຸນຊ່ວງເຮືອ ເດືອນ 9) ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ກະກຽມການຈັດງານບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ

ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ກິດຈະກໍາປະກອບໃນງານບຸນດັ່ງກ່າວຢ່າງເຕັມຮູບແບບດັ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ (ກ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19).ພ້ອມທັງໃຫ້ມີການຈັດງານໂລະລາດຕະຫຼາດນັດແບບມວນຊົນຢູ່ເສັ້ນທາງໃຈກາງເມືອງ ແລະ ມີຈັດການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອ ທີ່ນ່ຶງຄານ ເພື່ອດຶງດູດການທ່ອງທ່ຽວ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.


ບຸນຊ່ວງເຮືອ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ! ຈະຈັດງານຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ດັ່ງທີ່ເຄີຍມີກ່ອນການລະບາດໂຄວິດ-19


ບຸນຊ່ວງເຮືອ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ! ຈະຈັດງານຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ດັ່ງທີ່ເຄີຍມີກ່ອນການລະບາດໂຄວິດ-19


ບຸນຊ່ວງເຮືອ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ! ຈະຈັດງານຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ດັ່ງທີ່ເຄີຍມີກ່ອນການລະບາດໂຄວິດ-19