ບໍລິສັດ ເທີນ-ຫີນບູນ ພາວເວີ ຈໍາກັດ ມອບພັນທະປະຈໍາປີ 2021 ໃຫ້ແກ່ກະຊວງການເງິນລວມອາກອນກໍາໄລ 18,68 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ກົມສ່ວຍສາອາກອນ

0
53

ບໍລິສັດ ເທີນ-ຫີນບູນ ພາວເວີ ຈໍາກັດ (THPC) ໄດ້ມອບພັນທະປະຈໍາປີ 2021 ໃຫ້ແກ່ກະຊວງການເງິນ ເຊີ່ງລວມມີ ອາກອນກໍາໄລ 18,68 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ກົມສ່ວຍສາອາກອນ; ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງຈໍານວນ 4,27 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ແລະ 71,8 ລ້ານບາດ (ສະກຸນເງິນໄທ) ໃຫ້ແກ່ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ.

ພິທີມອບເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2022 ຢູ່ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໂດຍມີກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ໄພທູນ ທ່ຽງລະໄມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ໄພວອນ ທຸມຜາສັນ, ຮອງຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ກະຊວງກະເງິນ ແລະ ທ່ານ ໂຣເບີດອາຣ. ເອເລັນເຈອາ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ເທີນ-ຫີນບູນ ພາວເວີ ຈໍາກັດ.

ໃນປີ 2021, ບໍລິສັດ THPC ໄດ້ມອບງົບປະມານທັງຫມົດ 64,084 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ເຊິ່ງລວມມີ ເງິນປັນຜົນ 38,66 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນກໍາໄລ 18,68 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນຄ່າພາກຫຼວງ 6,5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນເງິນເດືອນ 244.055 ໂດລາສະຫະລັດ (2.874.975.472 ກີບ). ນັບຕັ້ງແຕ່ການຜະລິດ ໄຟຟ້າຂອງໂຄງການຕັ້ງແຕ່ປີ 1998 ຫາ 2021, THPC ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານແລ້ວ 711,53 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນ, ພັນທະອາກອນ ແລະ ເງິນຄ່າພາກຫຼວງ.

ບໍລິສັດ THPC ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພັດທະນາໂຄງການເທີນຫີນບູນໃນປີ 1994 ແລະ ເລີ່ມທໍາການຜະລິດໄຟຟ້າໃນປີ 1998, ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານພະລັງງານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ປະເທດ

ອ້ອມຂ້າງເພີ່ມຂຶ້ນ, ບໍລິສັດ THPC ໄດ້ ເລີ່ມທໍາການສໍາຫຼວດໂຄງການເທີນ-ຫີນບູນ ພາກຂະຫຍາຍ ເຊິ່ງໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງໃນປີ 2009 ແລະ ສໍາເລັດໃນປີ 2012. ເລີ່ມແຕ່ການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ເທີນ-ຫີນບູນ ພາກຂະຫຍາຍ ສໍາເລັດເປັນຕົ້ນມາ ກໍາລັງການຕິດຕັ້ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເທີນຫີນບູນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 220 ເມກາວັດ ມາເປັນ 550 ເມກາວັດ.

ທີ່ມາຂ່າວ: ສູນຂ່າວ​ພະລັງງານ​ແລະ​ບໍ່​ແຮ່,​ ໂດຍ: ພະແນກປະຊາສຳພັນ ແລະ ໄອທີ