ການຂາຍນໍ້າມັນໃສ່ຕຸກ ໃສ່ແກ້ວ ຍັງພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປຕາມແຄມທາງ

0
125

ການສວຍໂອກາດກັກຕຸນ ຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ຊື້ມາ ຮ່າຍໃສ່ຕຸກ ໃສ່ແກ້ວ ແລ້ວເອົາມາຂາຍ ຕາມແຄມທາງຍັງມີໃຫ້ພົບເຫັນທົ່ວໄປ ໂດຍນຳມາຂາຍໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າຄວາມເປັນຈິງ.

ເນື່ອງຈາກ ສະພາບການສະໜອງນໍ້າມັນຢູ່ປະເທດລາວນັ້ນ ຍັງບໍ່ປົກກະຕິ ທາງພັກ,ລັດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງໄດ້ວາງມາດຕະການຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການກຳນົດປະລິມານທີ່ໃສ່ໄດ້ຕໍ່ໜຶ່ງຄັ້ງ  ສຳຫຼັບລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ,  ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເອົາກະຕຸກນໍ້າ ແກ້ວນໍ້າ ມາໃສ່ນໍ້າມັນ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຮ່າຍນໍ້າມັນໃສ່ຕຸກ ໃສ່ແກ້ວ ແລ້ວເອົາມາຂາຍຕາມແຄມທາງ  ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການກັກຕຸນ ແລະ ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນຍາມວິກິດແບບນີ້.  ຜ່ານມາເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງກວດກາເປັນໄລຍະ ແລະ ເມື່ອພົບເຫັນກໍໄດ້ມີການລົງໂທດ ປັບໄໝ ຜູ້ກະທຳຜິດຕາມມາດຕະການທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີບາງກຸ່ມຄົນ ບາງຮ້ານຄ້າ ຮ້ານແປງລົດຕາມແຄມທາງ ທີ່ຍັງບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີ່ໄດ້ວາງອອກ ສືບຕໍ່ ສວຍໂອກາດ ກັກຕຸນນໍ້າມັນໄວ້ຂາຍ ໃສ່ຕຸກ ໃສ່ແກ້ວ ໃນລາຄາທີ່ສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ ເຊັ່ນວ່າ: ລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນ ລິດລະ 21.890ກີບ ແຕ່ເອົາມາຂາຍໃສ່ຕຸກເຄິ່ງລິດຕຸກລະ 30,000ກີບ ເປັນຕົ້ນ.