ປ້ຳນ້ຳມັນບາງແຫ່ງ ຂາຍນ້ຳມັນແບບບໍ່ໂປ່ງໃສ ເຕີມນ້ຳມັນ 8ແສນ ແຕ່ໄດ້ຈ່າຍ 1ລ້ານ

0
122

ຈາກສະພາບເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນທີ່ເຮົາເຫັນຢູ່ນີ້ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນກໍ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນສູງຢ່າງໄວວາ, ແລະ ໄດ້ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຊັ່ນ ປ້ຳນ້ຳມັນບາງແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຂາຍນ້ຳມັນແບບບໍ່ໂປ່ງໃສ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງ ແລ້ວໄດ້ມີຫາງສຽງກັນ.

ໃນວັນພະຫັດ ທີ່ 2 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ມີປະຊາຊົນໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ມີປະຊາຊົນເຂົ້າໄປເຕີມນ້ຳມັນຈຳນວນ 828.000 ກີບ ຕົກເປັນ 40 ລິດ ແຕ່ຜົນທີ່ອອກມາໄດ້ຈ່າຍ 1 ລ້ານກີບ ໂດຍພະນັກງານປ້ຳນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ຂາຍນ້ຳມັນລິດລະ 25.000 ກີບ, ເຊິ່ງມັນເກີນລາຄາຕາມທີ່ລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງໄວ້.

ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ອອກມາເວົ້າເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກມາແກ້ໄຂ ແລະ ຢາກໃຫ້ຄວາມເປັນທຳແກ່ປະຊາຊົນ.