ສຸດຍອດ ຈີນ ຈະປັບຂຶ້ນເງິນບຳນານພື້ນຖານສຳລັບພະນັກງານບຳນານ

0
115

ສຸດຍອດ ຈີນ ຈະປັບຂຶ້ນເງິນບຳນານພື້ນຖານສຳລັບພະນັກງານບຳນານ ອີງຕາການລາຍງານຂອງສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວ ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2022 ລາຍງານວ່າ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງທາງສັງຄົມ ຂອງຈີນ ປະກາດແຜນການຂຶ້ນເງິນບຳນານພຶ້ນຖານສຳລັບຜູ້ທີມີອາຍຸກະສຽນໃນປີ 2022 ຊ້ິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຕິດຕໍ່ກັນເເປັນປີທີ 18.

ໜັງສືວຽນທີ່ອອກໂດຍກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ກະຊວງການຄັງ ລະບຸວ່າ: ການຈ່າວເລິນບຳນານພຶ້ນຖາຍລາຍເດືອນໂດຍສະເລ່ຍແກ່ຜູ້ຮັບເງິນໃນກິດຈະການ ໜ່ວຍງ່ນລັດຖະບານ ແລະ ສະຖາບັນສາທາລະນະຈະເພີ່ມຂຶ້ນຮ້ອຍລະ 4 ຈາກລະດັບຂອງປີ 2021 ທັງນີ້ຈີນເພີ່ມເງິນບຳນານພຶ້ນຖານສຳລັບຜູ້ກະສຽນອາຍຸໃນປີ 2021 ຂຶ້ນຮ້ອຍລະ 4.5 ຈາກລະດັບຂອງປີກ່ອນໜ້າ.


ສຸດຍອດ ຈີນ ຈະປັບຂຶ້ນເງິນບຳນານພື້ນຖານສຳລັບພະນັກງານບຳນານ


ສຸດຍອດ ຈີນ ຈະປັບຂຶ້ນເງິນບຳນານພື້ນຖານສຳລັບພະນັກງານບຳນານ

ຮູບຈາກ: ຂປລ