ມີບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີໃຊ້ຮູບຜູ້ມີຕຳແໜ່ງ ໃສ່ເປັນຮູບໂຟຟາຍຂອງຕົນເພື່ອຫວັງຕົວະຕົ້ມຜູ້ອື່ນ

0
130

ປັດຈຸບັນ, ປະເທດລາວພົບປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ແບບໃໝ່ ຊຶ່ງມີກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ເອົາຮູບບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມີຕໍາແໜ່ງຢູ່ບາງກົມກອງໃດໜຶ່ງຂອງລັດເອົາມາໃສ່ເປັນຮູບໂຟຟາຍຂອງຕົນເພື່ອຫວັງຕົວະຕົ້ມຕຸນເອົາເງິນຄໍາຜູ້ອື່ນ ດັ່ງກໍລະນີທີ່ມີຜູ້ບໍ່ຫວັງດີໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບພາບທ່ານ ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຮູບໜ້າປົກ WhatsApp.

ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີ ຂອງກົມຂົນສົ່ງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມື່ອວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ໂດຍນໍາໃຊ້ Facebook ທີ່ມີຊື່ວ່າ Santisouk Thepvongsa ແລະ ເບີໂທວັອດແອັບ 020 92678060 ເພື່ອຮັບແລ່ນ ແລະ ຕໍ່ເອກະສານ ປະເພດ ບັດປະຈໍາຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ Passport, ໜັງສືລົດຈັກ, ໃຫຍ່, ໃບຂັບ

ຂີ່, ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບພາບທ່ານ ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຮູບໜ້າປົກ WhatsApp, ດັ່ງນັ້ນ, ກົມຂົນສົ່ງ ຂໍສະເໜີຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບກ່ຽວກັບການສືບສວນ-ສອບສວນການນໍາໃຊ້ຮູບດັ່ງກ່າວເພື່ອຕິດຕາມຜູ້ບໍ່ຫວັງດີມາລົງໂທດຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.