ລວມເບີໂທຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ບັນດາແຂວງ ເມືອງໃນ ທົ່ວປະເທດ

0
170

ລວມເບີໂທຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ບັນດາແຂວງ, ເມືອງໃນ ທົ່ວປະເທດ

ເພຈ໌ຂ່າວສານກະຊວງແຮງງານ ແລະ​ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ເອົາເບີໂທຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ບັນດາແຂວງ, ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດລົງ ເພື່ອສະດວກໃນການຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ທ່ານທີ່ຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກລະດູກການຢູ່ ສ.​ເກົາຫລີ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ.

ສຳລັບແຮງງານລາວ ທີ່ກຳລັງກຽມພ້ອມໃນການຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ປັດຈຸບັນ ສ.ເກົາຫຼີ ພວມຕ້ອງການແຮງງານ 1.000 ກວ່າຄົນ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກ, ໂດຍໂຄຕ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະມີການຈັດສົ່ງໃນເດືອນມິຖຸນາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ສຳລັບຂັ້ນຕອນໄປເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ບໍລິສັດ ສະຫວັນບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຊອກຫາແແຮງງານ, ຄັດເລືອກແຮງງານ, ດຳເນີນເອກະສານໃຫ້ແຮງງານ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜູ້ອອກແຮງງານຕະຫຼອດໄລຍະເວລາເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ. ຊຶ່ງຜູ້ອອກແຮງງານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ພາສາເກົາຫຼີ ຂໍແຕ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງງານດີ, ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 25-45 ປີ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກເຮັດວຽກແທ້ ກໍ່ສາມາດສະໝັກໄດ້.

ສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄປເຮັດວຽກທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ຄ່າປະກອບເອກະສານ, ຄ່າວີຊາແຮງງານ, ຄ່າປີ້ຍົນໄປ-ກັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຕົວະຍົວະ ແລະ ຫຼອກຫຼວງຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຊອກຜົນປະໂຫຍດ ທ່ານສາມາດ ໄປລົງທະບຽນທີ່ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,​ ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານຢູ່ບັນດາ ແຂວງ, ເມືອງ ໃກ້ບ້ານທ່ານ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ​