ກິນໝີ່ສຳເລັດຮູບເປັນປະຈຳສ່ຽງຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ.

0
39

ຈາກກໍລະນີທີ່ມີການໂພສຮູບພາບໝີ່ສຳເລັດຮູບນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງ ພົບປະລິມານໂຊດຽມລະບຸເທິງຊອງສູງເຖິງ 26,240 ມິນລີກຣາມ ເກີນກ່ວາທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກແນະນຳຕໍ່ມື້ທີ່ບໍ່ຄວນເກີນມື້ລະ 2,000 ມິນລີກຣາມ ຫລື ເທົ່າກັບເກືອ 4 ບ່ວງຊາ ການກິນໝີ່ສຳເລັດຮູບຈຶ່ງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງປະລິມານໂຊດຽມນຳ ເນື່ອງຈາກໝີ່ສຳເລັດຮູບສ່ວນຫລາຍຫໍ່ລະປະມານ 60 ກຣາມ ຫາກກິນໝົດຫໍ່ຈະໄດ້ຮັບໂຊດຽມ 1,400 – 2,600 ມິນລີກຣາມ ຖ້າເປັນຫໍ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ປະລິມານເຄື່ອງປຸງຍິ່ງເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນຕາມຂະໜາດຜະລິດຕະພັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນຳ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບໂຊດຽມໃນ

ປະລິມານຫລາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການ ສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເພາະເມື່ອຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດກຳຈັດເກືອ ແລະ ນຳ້ສ່ວນເກີນໃນຮ່າງກາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການສະສົມຂອງເກືອ ແລະ ນຳ້ໃນອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ແຂນ, ຂາ ບວມ, ເມື່ອງ່າຍ, ແໜ້ນໜ້າເອິກ ຫາກຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດໄລ່ໂຊດຽມອອກໄດ້ທັນຈະເກີດການສະສົມໃນຮ່າງກາຍ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ເກີດອາການແຊກຊ້ອນ ເຊັ່ນ : ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຫົວໃຈໃຫຍ່ ແລະ ຫົວໃຈວາຍໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

ທັງນີ້ ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ກິນໝີ່ສຳເລັດຮູບພຽງຢ່າງດຽວ ເພາະຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ຄົບຖ້ວນ ເນື່ອງຈາກສານອາຫານຫລັກໃນໝີ່ສຳເລັດຮູບແມ່ນຄາໂບໄຮເດຣດ, ໄຂມັນອີ່ມໂຕ ແລະ ໂຊດຽມ ຈຶ່ງຄວນຕົ້ມໂດຍໃສ່ຊີ້ນສັດ,​ ໄຂ່ ແລະ ຜັກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສານອາຫານຄົບຖ້ວນ, ຫລີກເວັ້ນການກິນໝີ່ສຳເລັດຮູບດິບ, ໃສ່ເຄື່ອງປຸງໝົດຊອງ,​ ງົດກິນນຳ້ແກງໝົດຖ້ວຍ, ຄວນເລືອກຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່

ມີສັນຍະລັກ ທາງເລືອກເພື່ອສຸຂະພາບ ທັງນີ້ ໝີ່ສຳເລັດຮູບບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນດຽວທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບໂຊດຽມເກີນຄວາມຈຳເປັນ, ແຕ່ເຄື່ອງປຸງປະເພດອື່ນ ເຊັ່ນ :​ ນຳ້ປາ, ກະປິ, ເກືອ, ນຳ້ສະອິວ,​ ເຄື່ອງປຸງກ້ອນ, ແຈ່ວ ຍັງແຝງໄປດ້ວຍໂຊດຽມ ລວມທັງອາຫານອື່ນທີ່ບໍ່ມີລົດຊາດ ເຊັ່ນ : ແປ້ງນົວ, ຜົງຟູ ເປັນຕົ້ນ.