ແຊຮເກັບໄວ້ເລີຍ ເອກະສານ ບໍ່ມີຫັຍງຫລາຍ ໃຜຢາກເດີນທາງຂ້າມໄປໄທໃນຊ້ວງນີ້

0
654

ແຊຮເກັບໄວ້ເລີຍ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທີ່ໃຊ້ຊື່ວ່າ Phonedala Itl ໄດ້ແຊຮການເດີນທາງໄປໄທດັ່ງນີ້: ຕາມນີ້ເດີ້ “ມື້ນີ້ໄປມາແລ້ວ ເອກະສານ ບໍ່ມີຫັຍງຫລາຍ “ ປະກອບທີ 1: ໃບສັກຢາ”ບັດຂຽວ ເນາະນຳໃຫ້ໄປເຮັດ ບາໂຄດໃສ່” ຂ້ອຍເຮັດຢູ່ໂຮງຫມອເມືອງໄຊທານີ (ບໍ່ແນ້ໃຈວ່າຖ້າບໍ່ ມີບາໂຄດຈະຜ່ານບໍ່) , 2:ປື້ມຜ່ານແດນ , 3:ປື້ມລົດ “ຢືນແບບເກົ່າຄືຕອນບໍ່ມີໂຄດ

ດ່ານລາວຂາອອກ: 1. ແມ່ນ ໄປອັບເດດປື້ມລົດເພືອຕິດບາໂຄດ”ຄ່າທຳນຽມ 58.000ກີບ ແລ້ວແຕ່ ປະເພດລົດ” ຈະໃດ້ບີນ ເພືອສະແກ່ນຕອນລົດອອກດ່ານ , 2. ແລ້ວໄປຈຳ້ປື້ມຜ່ານແດ່ນແລະ ປື້ມລົດ ປ່ອງຕຳຫລວດ “ຊ້ວງນີ້ຍັງບໍ່ມີເກັບຄ່າປືມຄົນ”ຟີຮ” ຢູ່ , 3. ຈຳ້ພາສີ ເພື່ອ ປ່ອຍລົດ ອອກ

ດ່ານໄທຂາເຂົ້າ:1. ໄປລົງທະບຽນ “ ຈະຢູ່ບ່ອນຝາກຫັ້ອງຊ້າຍມື ຂອງບ່ອນຈອດລົດ” , 2. ກອບປີ້ ປື້ມຜ່ານແດນ ”20ບາດ” , 3. ຊື້ປະກັນໄພລົດ “ຢູ່ບ່ອນກອບປີ້ປື້ມ ຫັ້ນເລີຍ(ສາມາດຊື້ແຕ່ບ້ານເຮົາໃວ້ກໍ່ໃດ້) , 4.ອັດເດດປື້ມລົດ ເພືອຕິດບາໂຄດລົດ “ຝັງໄທ” ຕູ້ທັດ ຈາກບູດ ກອບປີ້ , 5. ແລ້ວໄປຕູ້ ເບີ A7 ເພື່ອເອົາໃບແຈ້ງລົດອອກ , 6.ແລ້ວໄປຄຝຕູ້ ເບີ A5 ເພືອຈຳ້ປື້ມຜ່ານແດນ “ທຳນຽມ200ບາດ 7. ອລ້ວໄປຕູ້ເບີ A6 ເພື່ອ ເອົາໃບປ້ອຍລົດເຂົ້າ “ເດີນທາງໃດ້ເລີຍ

ຂາກັບດ່ານໄທ :ໃຜຂ້າມມ່ເກີນໂມງເລີກການ ຈະໃດ້ເສຍ50 ຄ່າລວງເວລາ ແຈ້ງປື້ມແບບເກົ່າທີເຄີຍແຈ້ງແຕ່ຊ້ວງບໍ່ມີໂຄວິດ

ຂາກັບດ່ານລາວ: ແຈ້ງເອສະການຄືແບບເກົ່າ “ ຈຳ້ປື້ມ ແຈ້ງພາສີ ແລ້ວ ກວດເຄື່ອງໃນລົດ

ຫມາຍເຫດທີບໍ່ໃດ້ໃຊ້: ໃບແປໃບສັກຢາເປັນພາສາ , ປະກັຮໄພໂຄວິດ , ກວດ ATK , ການລິວິວອາດບໍ່ລະອຽດປານໃດ

ທີ່ມາ:Phonedala Itl