ອິນໂດເນເຊຍ ຢືນຢັນພົບເດັກນ້ອຍ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກພະຍາດຕັບອັກເສບ

0
156

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ອິນໂດເນເຊຍໄດ້ຢືນຢັນພົບເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 3 ຄົນຈາກພະຍາດຕັບອັບເສບ ເຮັດໃຫ້ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດສະສົມຈາກພະຍາດຊະນິດນີ້ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນແລ້ວ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຖະແຫຼງການວ່າ: ໄດ້ມີເດັກນ້ອຍ 3 ຄົນ ເຂົ້າຮັບການຮັກສາທີ່ ກຸງຈາກາຕາ ໂດຍມີອາການປວດຮາກ, ອາຈຽນ, ຖອກທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ, ມີໄຂ້, ຕົນໂຕເຫຼືອງ, ຊັກ ແລະ ໝົດສະຕິ ເຊິ່ງອາການດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່ໃນກຸ່ມອາການດຽວກັບພະຍາດຕັບອັກເສບກະທັນຫັນ ທີ່ອົງການອານາໄມໂລກ (WHO) ກຳລັງເບິ່ງຢູ່ຕອນນີ້.

ເຊິ່ງທາງການໄດ້ເລັ່ງກວດສອບເພື່ອຢືນຢັນສາເຫດການເສຍຊີວິດ ພ້ອມແນະນຳຜູ້ປົກຄອງນຳເອົາລູກ-ຫຼານທີ່ມີອາການລັກສະນະນີ້ມາພົບແພດທັນທີ ແລະ ສັ່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຝົ້າລະວັງພະຍາດນີ້ທົ່ວປະເທດ.

ຂໍ້ມູນຈາກອົງການອານາໄມໂລກ (WHO) ມີລາຍງານພົບເດັກນ້ອຍທີ່ມີສຸຂະພາບດີທົ່ວໂລກ ມີພະຍາດຕັບອັກເສບທີ່ຮຸນແຮງແລ້ວ 200 ຄົນ ໃນນັ້ນ 17 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າການປູກຖ່າຍຕັບ ແລະ ມີ 1 ຄົນ ເສຍຊີວິດໃນສະຫະລັດ ເຊິ່ງລວມກັບຕົວເລກລ່າສຸດແລ້ວ ລວມເປັນ 4 ຄົນໃນທົ່ວໂລກ.