ຖວທ ສະເໜີລັດຖະບານ! ເອົາວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນມື້ເປີດປະເທດ.

0
213

ຖວທ ສະເໜີລັດຖະບານ! ເອົາວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນມື້ເປີດປະເທດ.

ຕາມແຈ້ງການເລກທີ 147 /ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ເມສາ 2022 ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກະກຽມເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຄັ້ງວັນທີ 26 ເມສາ 2022 ຄື:

ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານໃນການເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ເຊິ່ງມີກຳນົດການເປີດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບ (Fuly Opened) ເລີ່ມວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.


ຖວທ ສະເໜີລັດຖະບານ! ເອົາວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນມື້ເປີດປະເທດ.


ຖວທ ສະເໜີລັດຖະບານ! ເອົາວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນມື້ເປີດປະເທດ.