ກວດກາເຫັນການສໍ້ລາດບັງຫລວງນັ້ນດີແທ້ ແຕ່ຕ້ອງແກ້ໃຫ້ເດັດຂາດ

0
120

ໂດຍ: ທິດກໍ່າ ໃນກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IV ສຳລັບກະຊວງ-ອົງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ເມສາ 2022 ຜ່ານມາ ໄດ້ສະຫລຸບໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍຄະນະກວດກາສູນກາງພັກໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະນຳກະຊວງ-ອົງການ, ນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ແລະ ຄະນະກວດກາແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ດຳເນີນການຕິດຕາມ, ກວດກາ

ປົກກະຕິ, ກວດກາຕາມຄຳສັ່ງ, ກວດກາຕາມຄຳສະເໜີຂອງພົນລະເມືອງ ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນກໍແມ່ນກວດກາບັນດາໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້, ສຳຫລວດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ອື່ນໆ ນັບແຕ່ປີ 2016 ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດກວດກາໄດ້ທັງໝົດ 4.185 ເປົ້າໝາຍ, ເຫັນຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດ 8.370 ຕື້ກີບ, 50,22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 36,89 ລ້ານບາດ, ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ແລ້ວ 1.782 ຕື້ກີບ, 3,55 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 11,16 ລ້ານບາດ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຍັງໄດ້ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໄດ້ພົບເຫັນການລະເມີດຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມກະທຳຜິດເຖິງ 1.119 ຄົນ ໃນນີ້ມີພະນັກງານລັດ 127 ຄົນ, ຜູ້ປະກອບການ 246 ຄົນ, ປະຊາຊົນ 746 ຄົນ, ຢຶດໄມ້ໄດ້ 11.351,75 ແມັດກ້ອນ, ປັບໃໝ 22,28 ຕື້ກີບ, ພົບເຫັນການຄ້າງມອບພັນທະ ແລະ ຄ້າງຊຳລະໄມ້ໃຫ້ລັດ 121.120.861 ແມັດກ້ອນ ມູນຄ່າ 6.657 ຕື້ກີບ ແລະ 4,87 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນີ້ຄືໝາກຜົນອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນພາລະກິດອັນສຳຄັນຂອງອົງການກວດກາພັກ-ລັດ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນ.

ຄືດັ່ງພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ, ອົງການກວດກາພັກ-ລັດເປັນອົງການໜຶ່ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປາບພະຍາດກູ້ເອົາຄົນ ຫລື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນປາບການສໍ້ລາດບັງຫລວງ-ສໍ້ຫລວງບັງລາດໃນຖັນແຖວອົງກອນຂອງລັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ປອດໃສຂາວສະອາດ, ປາສະຈາກມົນທິນແຫ່ງການຍັກຍອກສໍ້ໂກງເອົາຊັບສິນລວມຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທຸກກໍລະນີ. ພວກເຮົາຂໍຊົມເຊີຍເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ອົງການກວດກາພັກ-ລັດມີຄວາມກ້າຫານ, ສູ້ຊົນ ແລະ ເດັດດ່ຽວຕໍ່ພາລະກິດດັ່ງກ່າວ. ອີກປະການໜຶ່ງ ກໍຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ, ເອກະພາບ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ບໍ່ຄວນເຮັດແບບບ່ອນໃດອ່ອນຍິ່ງແທງ ບ່ອນໃດແຂງພັດເວັ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຕໍ່ໜ້າສະພາບການປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ນັ້ນກໍຄື ຕ້ອງເດັດດ່ຽວສູ້ຊົນອົດທົນຜ່ານຜ່າເກັບກູ້ເອົາຊັບສິນທີ່ກວດກາພົບເຫັນນັ້ນຄືນມາໃຫ້ໄດ້ໃນເວລາອັນຄວນ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍສືບຕໍ່ກວດກາຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ເດັດຂາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ-ສໍ້ຫລວງບັງລາດຄ່ອຍໆໝົດໄປຈາກສັງຄົມລາວຢ່າງສິ້ນເຊີງ.