ສະຫະລັດອາເມລິກາສະໜັບສະໜູນບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດໃຫ້ແກ່ສປປ ລາວ

  0
  179

  ສະຫະລັດອາເມລິກາສະໜັບສະໜູນບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຢູ່ ສປປ ລາວ

  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ — ວັນທີ 20 ເມສາ 2022, ທ່ານ ປ.ອ ປີເຕີ ເຮມ໋ອນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ດຣ. ສະໜອງ ທອງຊະນະ,

  ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ເພື່ອເປີດຫ້ອງຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ທີ່ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ (ສຟຟ).

  ນອກຈາກນີ້, ໃນພິທີດັ່ງກ່າວຍັງເປັນການມອບ – ຮັບ ອຸປະກອນດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການໃຫ້ກັບ ສຟຟ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຢ່າງເປັນທາງການ.
  ທ່ານ ປ.ອ ປີເຕີ ເຮມ໋ອນ ກ່າວວ່າ: ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມພິການ ແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືແບບກວມລວມ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ.

  ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ສຟຟ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. ພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ສະໜອງ

  ອຸປະກອນ ການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການໃໝ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ກັບ ສຟຟ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຍ່າງ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍ ສາເຫດໃດກໍ່ຕາມໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກັບມາຍ່າງໄດ້ອີກຄັ້ງ.

  ການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນສຳລັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ລະບົບການບໍລິການດ້ານ ສາທາລະນະສຸກ. ການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການທີ່ມີຄຸນນະພາບມີຢູ່ໃນທຸກລະດັບຂອງລະບົບການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດັບການປິ່ນປົວຂັ້ນຕົ້ນ

  ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດໜ້າທີ່ການຂອງປະຊາກອນລາວ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທາງສັງຄົມ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ.

  ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການແມ່ນຜູ້ດຳເນີນການທີ່ສຳຄັນໃນ ສປປ ລາວ ສຳລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ.

  ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງຫ້ອງຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການເຊິ່ງ ທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ ແລະ ແພດກາຍະບຳບັດ ຈຳນວນ 150 ທ່ານ ຈາກທົ່ວປະເທດ ສາມາດພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສາມາດສະໜອງການປິ່ນປົວດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການທີ່ຈຳເປັນໃນລະດັບ ການປິ່ນປົວຂັ້ນຕົ້ນຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງ.

  ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສຟຟ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ໂດຍການຍົກລະດັບເຄື່ອງມືດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ໄດ້ສະໜອງເຄື່ອງເກາະຫ້ອຍຝຶກແອບຢ່າງໃຫ້ແກ່ ສຟຟ.

  ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຍ່າງຈຳນວນຫຼາຍ ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຫຼື ເປັນພະຍາດ ເຊັ່ນ: ກະດູກແຕກຫັກ, ເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ, ການບາດເຈັບທາງສະໝອງ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຂາທຽມ ເພື່ອປັບປຸງການຊົງໂຕ ແລະ ຟື້ນຟູ ຄວາມສາມາດດ້ານການຍ່າງຂອງພວກເຂົາ.

  ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ປະມານ 255,000,000 ກີບ ສຳລັບສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມຢູ່ຫ້ອງຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ແລະ ສຳລັບ ສຟຟ ເພື່ອຮັບສະໝັກ ແລະ ຝຶກອົົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກ

  ພ້ອມທັງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນ 342,000,000 ກີບ ເພື່ອຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເກາະຫ້ອຍ ແລະ ລະບົບລາງເລື່ອນຝຶກແອບຍ່າງ.

  ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (USAID) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ປະຈຳລາວ, ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ

  ການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສຳລັບ ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ, ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານໃນການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.