ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ, ນ້ຳມັນແພງ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າມີລາຄາສູງຂຶ້ນ

0
156

ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ, ນ້ຳມັນແພງ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າມີລາຄາສູງຂຶ້ນ

ບົດຄົ້ນຄວ້າຫຍໍ້ດ້ານນະໂຍບາຍ, ຂອງສະຖາບັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍ ວຽງສະຫວ່າງ ທິບພະວົງ ກ່ຽວກັບສະພາບການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າ ໄລຍະເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ແລະ ນ້ຳມັນແພງ.

ເນື້ອໃນບົດຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສັງລວມສະພາບລາຄານ້ຳມັນ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ: ລາຄານ້ຳມັນຈາກເດືອນມັງກອນ ເຖິງເດືອນເມສາ 2022 ໄດ້ປັບຂຶ້ນ 45% ສໍາລັບນໍ້າມັນແອັດຊັງ ແລະ ນໍ້າມັນກາຊວນ 64% ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງວັນທີ 4 ມັງກອນ ຫາ 8 ເມສາ 2022 ເງິນໂດລາຕໍ່ກີບ ອ່ອນຄ່າປະມານ 6% ແລະ ແລະ ເງິນບາດຕໍ່ກີບ ອ່ອນຄ່າ 5% ແລະ ອັດຕາເງິນກີບເຟີ້ ຈາກ 6,25% ໃນເດືອນມັງກອນ ເພີ່ມເປັນ 8,54% ໃນເດືອນມີນາ 2022 (ປ່ຽນແປງ 37%).


ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ, ນ້ຳມັນແພງ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າມີລາຄາສູງຂຶ້ນ


ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ, ນ້ຳມັນແພງ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າມີລາຄາສູງຂຶ້ນ


ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ, ນ້ຳມັນແພງ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າມີລາຄາສູງຂຶ້ນ


ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ, ນ້ຳມັນແພງ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າມີລາຄາສູງຂຶ້ນ