ລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າໃນລາວ ຕາມເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ

0
176

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ອອກໜັງສືລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເປີດປະເທດ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ຕາມເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວໄລຍະທີ 1 ແລະ ສະເໜີທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງຜົນຂອງກອງປະຊຸມມີລາຍລະອຽດຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນມາຍັງທ່ານຊາບວ່າກອງປະຊຸມຕີລາຄາຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເປີດປະເທດຕ້ອນຮັບນັກທ່່ອງທ່ຽວ ຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ຕາມເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ໄລຍະ 1 ແລະ ການກຳນົດແຜນໃນຕໍ່ໜ້າໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2022 ໃນຮູບແບບເຄື່ອງອອນລາຍ ຊຶ່ງມີຄະນະຮັບຜິດຊອບຈາກບັນດາກະຊວງ ແຂວງ ແລະ ພາກທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 70 ກ່ວາທ່ານ


ລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າໃນລາວ ຕາມເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ


ລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າໃນລາວ ຕາມເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ


ລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າໃນລາວ ຕາມເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ