ມີ 308 ຄອບຄົວ ຢູ່ເມືອງຊຽງເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

0
169

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊ່ວງໄລຍະຜ່ານເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງມີທັງໝົດ 50 ກິໂລແມັດ, ກວມເອົາ 16 ບ້ານ ປະກອບມີ 308 ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ນອກນັ້ນຍັງມີ ພື້ນທີ່ການຜະລິດກະສະກໍາຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 92 ເຮັກຕາກໍ່ຖືກໂຄງການເຊັ່ນກັນ.

ຜ່ານມາຄະນະກໍາມະການຂັ້ນສູນກາງ-ຂັ້ນແຂວງ-ຂັ້ນເມືອງ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນ ເຊື່ອມຊຶມນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ກ່ຽວກັບທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ສ່ວນການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ເວນຄືນທີ່ດິນ ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນແຂວງ ແລະຂັ້ນເມືອງສົມທົບອົງການປົກຄອງບ້ານ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ນໍາປະຊາຊົນແລ້ວໂດຍໄດ້ມອບພື້ນທີ່ໃຫ້ ບໍລິສັດ ລົງມືກໍ່ສ້າງເຮືອນໃຫ້ປະຊາຊົນສໍາເລັດແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 90%.