ບາງຮ້ານຄ້າຍັງສວຍໂອກາດ! ຂຶ້ນລາຄາບັດຕື່ມເງິນ 10.000 ເປັນ 11.000 ກີບ

0
129

ບາງຮ້ານຄ້າຍັງສວຍໂອກາດ! ຂຶ້ນລາຄາບັດຕື່ມເງິນ 10.000 ເປັນ 11.000 ກີບ.

ສິເຮັດແນວໃດກໍ່ມີ ເຫັນວ່າຄ່າເງີນ ຄ່າສິນຄ້າຂື້ນ ກໍ່ຮາວວ່າຂື້ນໄປນຳ ຈາກບັດເຕີມເງີນທີ່ມີລາຄາຂາຍຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບຸກຄົນ ຫລື ຮ້ານບາງຮ້ານຂື້ນລາຄາຂາຍເອົາເອງ ແລະລ່າສຸດເອງບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ເລີ່ມໄດ້ມີປະກົດການຮ້ານຄ້າຈຳໜ່າຍບັດເຕີມເງິນ ສວຍໂອກາດ ຈາກສະພາບຂອງລາຄາຂອງນ້ຳມັນ ແລະ ເຄື່ອງບໍລິໂພກລາຄາເພີ່ມສູງຂື້ນ ປັບຂຶ້ນລາຄາບັດຕື່ມເງິນມູນຄ່າ 10.000 ກີບ ເປັນ 11.000 ກີບ.

ເຊີ່ງຫຼາຍບໍລິສັດໂທລະຄົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Unitel ຫຼື Lao telecom ກໍໄດ້ອອກມາເຕືອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າ ຖ້າຫາກໃຜພົບເຫັນພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວກໍສາມາດແຈ້ງວ່າຢູ່ເຂດໃດ ຫຼື ຮ້ານຄ້າ ເຖິງສູນໄດ້ ເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ (ແຕ່ກໍຈະມີບາງເຂດທີ່ບໍ່ຟັງແຈ້ງການ ແລະ ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາ).