ຂໍຝາກໝູ່ເພື່ອນທຸກຄົນຊ່ວຍແຊຣ ແມ່ຖືກຕຳແລ້ວໜີ ຫົວຟາດພື້ນກະທົບຢ່າງແຮງ

0
172

ວັນທີ24/3/2022 ເວລາ:20:18:57 ວິນາທີ ທີ່4ແຍກຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ເສັ້ນທາງຫລັກ6 ໜອງຫນ່ຽງ, ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກຕຳແລ້ວໜີ ຫົວຟາດພື້ນກະທົບຢ່າງແຮງ ຂໍຝາກໝູ່ເພື່ອນທຸກຄົນຊ່ວຍແຊໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນນຳກັນຫລາຍໆດ້ານຫລາຍໆປັນຫາທີ່ເຮົາເຫັນນຳກັນນີ້:

1: ລະບົບໄຟຈາລະຈອນຂອງເສັ້ນທາງນີ້ປິດທຳການຕອນຈັກໂມງ ນີ້ຫາກະ8ມແລງຄືເປັນແບບນີ້ແລ້ວ

2: ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມີນ້ຳໃຈຂອງມະນຸດຮ່ວມຊາດວ່າມີຫນ້ອຍຫລາຍພຽງໃດ ບໍ່ເຫັນມີໃຜຈຽດເວລາອັນນ້ອຍນິດຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍພໍຄົນ

3: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເລື່ອງການຕຳແລ້ວຫນີນີ້ມີເລື້ອຍໆໃນຫລາຍກໍລະນີຈະມີບົດລົງໂທດແບບໃດດີແກ່ພວກທີ່ກະທຳແບບນີ້.

ຈຸດສັງເກດຕ່າງຄົນຕ່າງມຸມມອງບໍ່ໂທດໃຜ: ເມື່ອເຖິງ4ແຍກ ພໍໄຟຈາລະຈອນບໍ່ມີທັງ4ດ້ານ ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຄ່ອຍຂີ່ແລະຊະລໍເພື່ອຈະຂ້າມທາງໄປເສັ້ນທາງຊື່ ແຕ່ດ້ວຍອາດມີລົດເກັງຄັນຂາວຈອດບັງເພື່ອລ້ຽວ ອາດເຮັດໃຫ້ແມ່ແນມບໍ່ເຫັນລົດໃນເສັ້ນທາງຕົງ ແມ່ກໍ່ໄດ້ຄ່ອຍຂີີ່ອອກໂຕມາ ພໍວິດລົດເກັງຂາວກໍ່ມີລົດຈັກທາງຕົງຂີ່ມາດ້ວຍຄວາມໄວຕຳເອົາຢ່າງແຮງຈົນເຮັດໃຫ້ແມ່ຫົວຟາດພື້ນ ແລ້ວລົດຄັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຂີ່ຫນີໄປຢ່າງໄຮ້ເຍື່ອໃຍ.

ປົກກະຕິແມ່ຈະໄປໃສແມ່ຈະໃສ່ຫມວກກັນນ໋ອກສະເຫມີ ແຕ່ດ້ວຍມື້ນີ້ອາດມີຄົນຢູ່ເຮືອນເອົາຫມວກໄປຫລືແນວໃດແມ່ເລີຍບໍ່ໄດ້ໃສ່ (ບໍ່ວ່າໃກ້ຫລືໄກຝາກເຕືອນໃຈໃສ່ຫມວກກັນໄວ້ແມ່ນດີ)
ຝາກບອກຄົນທີ່ຕຳແລ້ວຫນີຈົ່ງຈື່ໄວ້ກົດແຫ່ງກຳມັນຍຸຕິທຳສະເຫມີ ຖ້າຕົວເຈົ້າເອງຫລືຄອບຄົວຄົນໃກ້ສິດຖືກແບບນີ້ເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າໃນຕອນນີ້.