ໄຈກາ ຊ່ວຍປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ ຢູ່ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

0
138

ໄຈກາ ຊ່ວຍປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ ຢູ່ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ຂປລ. ວັນທີ 25 ມີນາ 2022 ນີ້, ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ຫລື ໄຈກາ(JICA) ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈຳນວນ 2.105 ລ້ານເຢັນ ແກ່ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອປະກອບສ່ວນພັດທະນາວິສະວະກອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ຜ່ານໂຄງການປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ ຢູ່ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາ ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມລົງນາມໃນພິທີມອບ-ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ໂດຍທ່ານ ນາກາເຊະ ໂທຊິໂອະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການໄຈກາ ປະຈຳລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນ ຄວ້າຂອງຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍການຍົກລະດັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໂດຍຈະເລີ່ມດໍາເນີນໂຄງການນັບແຕ່ມື້ລົງນາມຈົນເຖິງເດືອນທັນວາ ປີ 2026 ແລະ ຄາດວ່າຈະມີການພັດທະ ນາວິສະວະກອນ ທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາອຸດສາຫະກໍາໃນ ສປປ ລາວ.

ໄລຍະຜ່ານມາ, ອົງການໄຈກາ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາພາກປະຕິບັດ ໃນຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ໂດຍການສົ່ງເສີມການທົດລອງ, ການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງພາກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕື່ມອີກ.

ຂໍ້ມູນ: ອົງການໄຈກາ