ເອົົາແລ້ວ ເມືອງໄຊທານີ! ແຈ້ງໂຈະຊົ່ວຄາວ 10 ຮ້ານ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງ.

0
159

ເມືອງ ໄຊທານີ! ແຈ້ງໂຈະຊົ່ວຄາວ 10 ຮ້ານ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງ ເຈົ້າເມືອງ ໄຊທານີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮ້ານອາຫານ ທີ່ລະເມີດມາດຕະການ ການຈັດງານ ຫຼື ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເລກທີ 44/1ພກ.ນວ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2021, ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ຖືກກັບໃບອານຸຍາດເປັນຮ້ານອາຫານ ແຕ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນຮ້ານບັນເທິງ-ເສບກາງແຈ້ງ ແລະ ປິດຮ້ານກາຍໂມງເວລາ. ແມ່ນໃຫ້ໂຈະການດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ 10 ຮ້ານ ຄື:

ຮ້ານອາຫານ ລ່າຝັນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນສະອາດ. ຮ້ານອາຫານ ພ້ອມເພງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນທອງ. ຮ້ານລູກປາຄາບອຍ ຕັ້ງຢຢູ່ບ້ານ ໂຄກສີວິໄລ. ຮ້ານອາຫານ ອິນເພັດເບຍ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂຄກສີວິໄລ.

ຮ້ານວຽງຈະເລີນ ປິ້ງແບ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນສະອາດ. ຮ້ານສາຍສຳພັນງົວປິ່ນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໜອງພະຍາ. ຮ້ານປີ້ງແບ້ແຄມນາ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໜອງພະຍາ. ຮ້ານສວນເບຍນິຍົມຊົມວິວ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ລາດຄວາຍ.ຮ້ານພູຜາ ປີ້ງແບ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂຄກສີວິໄລ. ຮ້ານອາຫານ ຫຼັກ 9 ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນສະອາດ.

ແລະຍັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາຮ້ານດັ່ງກ່າວດຳເນີນການປັບປຸງກິດຈະການຂອງຕົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19, ໃຫ້ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ດ້ານນິຕິກຳອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຈຶ່ງໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ.