ການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ຢ່າງປອດໄພ ຍັງເປັນບູລິມະສິດ ອັນຮີບດ່ວນຂອງລັດຖະບານ

0
152

ຂປລ. ການມາເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງມັນເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດໂດຍລວມ ເຖິງວ່າຈະມີລາຍການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ລະສາຍພັນ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວທຸກໆກຸ່ມອາຍຸຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສາຍພັນໂອໄມຄອນ, ການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມາດເປີດຕໍ່ໄປໄດ້ ຍັງຄົງເປັນບູລິມະສິດອັນຮີບດ່ວນ, ເຊິ່ງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ ສາມາດສືບຕໍ່ເປີດຕໍ່ໄປໄດ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2021 ຜ່ານມາ ໂດຍມີຄໍາແນະນໍາທີ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ສະບູ່, ເຈວລ້າງມື, ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມແບບດີຈີຕອນ ຖືກສົ່ງມອບໃຫ້ໂຮງຮຽນໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

ທ່ານ ດຣ ເພຍ ເຣເບັນໂລ ບຣິດໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອຸຍນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄຳເຫັນເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ຫລັກຖານທີ່ເຮົາມີມາເຖິງປັດຈຸບັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າມີມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19, ມັນກໍຈະປອດໄພທີ່ຈະໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄປໂຮງຮຽນ, ເຊິ່ງມີຂໍ້ສັງເກດວ່າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບທຸກໆໂຮງຮຽນ ໃນທົ່ວປະເທດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. ພວກເຮົາໄດ້ສັງລວມເອົາຄວາມຮູ້ອັນໃຫຍ່ຫລວງກ່ຽວກັບວິທີຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ ທີ່ອາດຈະມີຕໍ່ເດັກນ້ອຍ, ຄູອາຈານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ລວມທັງຄໍາແນະນໍາທີ່ໄດ້ສ້າງຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງອົງການອານາໄມໂລກ-ອົງການອຸຍນີເຊັບ ແລະ ລາຍການກວດກາສໍາລັບໂຮງຮຽນຂອງອົງການອານາໄມໂລກ ທີ່ໄດ້ມີການທົບທວນຄືນຢູ່ເລື້ອຍໆ. ດ້ວຍຄວາມຮູ້ນີ້, ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ປອດໄພ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງຮຽນສືບຕໍ່ເປີດຕໍ່ໄປໄດ້, ເຊິ່ງສາມາດພາເດັກນ້ອຍກັບຄືນສູ່ເສັ້ນທາງການຮຽນຮູ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານ ດຣ ຢິງ-ຣູ ແຈັກກະລີນ ໂລ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການປິດໂຮງຮຽນເປັນເວລາຍາວນານ ແລະ ບັນຫາໃນປັດຈຸ ບັນທີ່ຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ສາມາດກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ການຮຽນຮູ້, ທັກສະຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການສ້າງລາຍຮັບ, ສຸຂະພາບທັງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ຄວາມສ່ຽງເປັນສູນ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຍັງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກວດພົບກໍລະນີ ທີ່ເປັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນ, ແຕ່ຄວາມສ່ຽງເຫລົ່ານີ້ສາມາດຈັດການໄດ້ ດ້ວຍຍຸດທະສາດການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍຕ້ອງພິຈາລະນາສະພາບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອການກັບຄືນເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມາດສືບຕໍ່ເປີດຕໍ່ໄປໄດ້, ເຊິ່ງລວມມີຫລາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: ລະດັບການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການກວດພົບ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ອພະ ຍາດໂຄວິດ.

ອົງການອຸຍນີເຊັບ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ: ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນທີ່ປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກນ້ອຍ ຖືກລົບກວນອີກ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ຂໍ້ມູນ: ອົງການອຸຍນີເຊັບ-ອົງການອະນາໄມໂລກ