5 ອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການກິນຟ້າທະລາຍໂຈນ

0
62

ຢາສະໝຸນໄພຊື້ທຳອິດທີ່ຫລາຍຄົນຄິດອອກຄົງໜີບໍ່ພົ້ນ ຟ້າທະລາຍໂຈນ ທີ່ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍແກ້ໄຂ້ຫວັດ, ແກ້ໄຂ້, ບໍ່ສະບາຍໂຕ, ເຈັບຄໍ, ກະຫາຍນຳ້ ໄປຈົນເຖິງປິ່ນປົວອາການຖອກທ້ອງ, ຍ່ຽວສີເຂັ້ມ ທັງຍັງບໍ່ສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຕັບ ຫລາຍຄົນຈຶ່ງເອົາມາກິນແກ້ໄຂ້ແທນການກິນຢາຊະນິດອື່ນ, ແຕ່ຢາທີ່ມີປະໂຫຍດຂະໜາດນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເໝາະສົມກັບສຸຂະພາບຂອງທຸກຄົນ ຍັງມີຂໍ້ຄວນລະວັງອີກຫລວງຫລາຍທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນກິນຢາຟ້າທະລາຍໂຈນ ດັ່ງນີ້ :

1.ຢາຟ້າທະລາຍໂຈນ ເໝາະສົມກັບອາການບໍ່ສະບາຍໂຕ ເປັນໄຂ້ແບບຮ້ອນ ໝາຍເຖິງ ໂຕຮ້ອນ, ເຈັບຄໍ, ຮ້ອນໃນ, ກະຫາຍນຳ້,​ ເຫື່ອອອກ,​ ຖ່າຍຍາກ, ຍ່ຽວສີເຂັ້ມ, ແຕ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໄຂ້ແບບເຢັນ ຫລື ທີ່ມີອາການຕີນເຢັນ, ຍ່ຽວປະລິມານຫລາຍ ຫລື ມີອາການໜາວສັ່ນຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ເພາະຢາຟ້າທະລາຍໂຈນມີລິດເຢັນ.

2.ບໍ່ຄວນກິນຢາຟ້າທະລາຍໂຈນຕິດຕໍ່ກັນດົນຈົນເກີນໄປ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການຂ້າງຄຽງ ເຊັ່ນ : ຍື່ງທ້ອງ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ແຂນຂາມຶນຊາບໍ່ມີແຮງ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນກິນຢາຟ້າທະລາຍໂຈນເກີນ 7 ມື້ ຫາກກິນໄປ 3 ມື້ທຳອິດແລ້ວອາການຕ່າງໆຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ຄວນພົບແພດເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງກົງຈຸດອີກຄັ້ງ.

3.ຢາຟ້າທະລາຍໂຈນບໍ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມດັນຕໍ່າ ເພາະຢາຟ້າທະລາຍໂຈນມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍຫລຸດຄວາມດັນເລືອດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເໝາະສົມກັບຄົນທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງຂອງຄວາມດັນເລືອດສູງຫລາຍກ່ວາ.
4.ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ລູກອ່ອນ ບໍ່ຄວນກິນຢາຟ້າທະລາຍໂຈນ ເພາະອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກໄດ້.

5.ໃນບາງຄົນອາດມີອາການແພ້ຢາ ຫລື ມີອາການຂ້າງຄຽງອື່ນໆໄດ້ ເຊັ່ນ : ຜື່ນຂຶ້ນ, ປາກບວມ, ໜ້າບວມ, ໂຕບວມ ຫາກແພ້ຫລາຍໆອາດເປັນພູມແພ້ກະທັນຫັນ ຈົນຊັອກເສຍຊີວິດໄດ້ຄືກັນ.
ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະໝຸນໄພແທ້ໆ ຫລື ຢາປິ່ນປົວ ລ້ວນແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການໃຊ້ບໍ່ຄືກັນ ສະນັ້ນແລ້ວ ກ່ອນກິນຢາຟ້າທະລາຍໂຈນ ຄວນກວດເບິ່ງຂໍ້ຄວນລະວັງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ດີ ກ່ອນສາຍເກີນແກ້.