ແຈ້ງການ ເລື່ອງ ສະໝັກທຶນການສຶກສາ ສຳລັບຫຼັກສູດທຽບເທົ່າປະລິນຍາຕຣີ ຢູ່ທີ່ອິນເດຍ ໃນສົກປີ 2022-2023

0
205

ແຈ້ງການ ເລື່ອງ ສະໝັກທຶນການສຶກສາ ສຳລັບຫຼັກສູດທຽບເທົ່າປະລິນຍາຕຣີ ຢູ່ທີ່ອິນເດຍ ໃນສົກປີ 2022-2023 ລາຍລະອຽດອ່ານໄດ້ໃນແຈ້ງການ

ຫ້ອງການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ບັນດາຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ – ນັກສຶກສາລາວ ບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ ຊາບວ່າ ສະຖານທູດອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກທຶນການສຶກສາຮູບແບບອອນລາຍ ສົກປີ 2022 – 2023 ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ມາດຖານ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສະໝັກເອົາທຶນ ສຳລັບຫຼັກສູດທຽບເທົ່າປະລິນຍາຕີ ສາຂາການຈັດການສົ່ງເສີມທາງດ້ານກະສິກຳ “Agriculture Extension Management” ໃນສົກປີ 2022 – 2023

ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ຊຳລະຄ່າທຳນຽມ 220 USD ຜ່ານເງິນໂອນ, ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຕ້ອງແມ່ນຈ່າຍຫຼັງຈາກການລົງທະບຽນໃບສະໝັກແລ້ວຂອງບ່ອນສະໝັກ.

ປິດຮັບສະໝັກແບບຟອມ ໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2012 ຖ້າຫາກທ່ານໃດ ມີຄວາມສົນໃຈສາມາດເຂົ້າໄປລົງທະບຽນອອນລາຍທີ່ມີລາຍລະອຽດໃນເວັບໄຊ