ເຈົ້າຂອງລົດທີ່ເກີດອຸບັດເຫດສ່ວນຫລາຍບໍ່ຍອມຍ້າຍລົດ ຍ້ອນຢ້ານປະກັນໄພບໍ່ຈ່າຍ ເຮັດໃຫ້ລົດຕິດຍາວນານ

0
116

ພັນໂທ ອຳພອນ ຄຳອູ່ທອນ ຮອງຕຳຫລວດຊີ້ນຳຈາລະຈອນ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໃນວັນທີ 17 ມີນາ 2022 ວ່າ:

ໃນຄວາມເປັນຈິງຕາມລະບຽບຫລັກການປະຕິບັດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະລາຈອນ ເມື່ອເກີດອຸບັດເຫດໃນສະຖານທີ່ແອອັດ, ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍລົດອອກຈາກສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ເພື່ອລະບາຍການສັນຈອນ ແມ່ນໃຫ້ອຳນາດກ່ນປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ຫລື ປະຊາຊົນ ທີ່ເຫັນເຫດການ ນຳເອົາສະເປມາສີດບໍລິເວນທີ່ເກີດອຸບັດເຫດ ພ້ອມໝາຍປ້າຍລົດໃຫ້ລະອຽດ ຍ້າຍລົດອອກບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.

ແຕ່ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ບໍ່ສາມາດຍ້າຍລົດອອກໄດ້ທັນທີ ເຖິງແມ່ນວ່າໝາຍເຂດໄວ້ແລ້ວກໍຕາມ ຍ້ອນເຈົ້າຂອງລົດເອງບໍ່ຍອມເຄື່ອນຍ້າຍລົດອອກຈາກບໍລິເວນດັ່ງກ່າວເພາະລໍຖ້າໃຫ້ປະກັນໄພມາກວດກາ ທັງນີ້ກໍຍ້ອນຢ້ານວ່າປະກັນໄພບໍ່ຈ່າຍເງິນຄໍ້າປະກັນໃຫ້ແກ່ຕົນ ຈຶ່ງມັກມີກໍລະນີລົດແອອັດເປັນເວລາຍາວນານ ເມື່ອມີອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນຕາມທ້ອງຖະໜົນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະກັນໄພທຸກໆບໍລິສັດ ແນະນຳລູກຄ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ບັນຫານີ້ ແລະ ຄວນມີມາດຕະການຄໍ້າປະກັນ ອັນສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ລູກຄ້າ ກັບ ການແຄມເງິນຄໍ້າປະກັນອຸບັດເຫດ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາການສັນຈອນແອອັດ ເມື່ອເກີດອຸບັດເຫດ.