ລາວ ຈະທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກຽມຄວາມ ພ້ອມກ່ອນເກີດໄພພິບັດ ຢູ່ 2 ແຂວງ

0
187

ຂປລ. ໃນວັນທີ 14 ມີນາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນໍາສະເໜີໂຄງການ ແລະ ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດກິດຈະກໍາ ໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີ ການຄາດຄະເນວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ໂດຍຜ່ານລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃນວຽກງານຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ມີໄຊ ແສງຈັນທະວົງ ຮອງກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ທ່ານ ເດວິດ ຊັບບາ ຫົວໜ້າແຜນງານການກຽມຄວາມພ້ອມໄພພິບັດອົງການ DG ECHO ປະຈໍາຫ້ອງການອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ທ່ານ ນາງ ຮັງຖິແທັງ ຟາມ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນຂະແໜງໄພພິບັດ ຫ້ອງການ FAO ປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ມີໄຊ ແສງຈັນທະວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນການຮ່ວມມືກັບອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໂຄງການຈະໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ກ່ອນເກີດໄພພິບັດ ເປັນຕົ້ນ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 2 ແຂວງ ຄື ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມທັງສ້າງຮ່າງບັນດານະໂຍບາຍທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດ ເຊື່ອມສານວຽກງານ ຄາດຄະເນການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໄດ້. ທ່ານ ມີໄຊ ແສງຈັນທະວົງ ໃຫຮູ້ວ່າ: ໄພພິບັດນໍ້າຖວ້ມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງໃນປີ 2019 ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ໃນ 6 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ແລະ ປີ 2021 ໄດ້ມີຫລາຍເຫດການໄພ ພິບັດເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ລົມພັດແຮງ, ນໍ້າຖ້ວມ, ໄຟໄໝ້

ແລະ ເຫດການຟ້າຜ່າ ລວມເຫດການທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈໍານວນ 52 ຄັ້ງ, ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່ 14 ແຂວງ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ, ຫລວງພະບາງ, ຫລວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ວຽງຈັນ, ຄໍາມ່ວນ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື) ໃນ 82 ເມືອງ, 764 ບ້ານ, 17.824 ຄອບຄົວ, 68.143 ຄົນ, ມີຜູ້ບາດເຈັບ 17 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 19 ຄົນ. ໃນນີ້, ຈາກເຫດການໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ 4 ຄົນ, ລົມພະຍຸພັດ 10 ຄົນ (ເຫດການເຮືອຫລົ້ມ 8 ຄົນ, ໄຟໄໝ້ 1 ຄົນ ແລະ ເຫດການຟ້າຜ່າ 4 ຄົນ). ນອກນີ້, ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ປະເພດເຮືອນຊານ ຈໍານວນ 2.638 ຫລັງ ແລະ ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງດ້ານວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ, ກະສິກໍາ, ໂຍທາທິການ, ພະລັງງານ ແລະ ວຽກງານຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ, ຄາດຄະເນມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ 398 ຕື້ກວ່າກີບ.

ສຳລັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ກໍເປັນໄພອັນຕະລາຍອັນໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບເກືອບທຸກປີ, ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ໂດຍເອົາສອງປະເພດໄພພິບັດ ເຂົ້າໃນການຫລຸດ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ຊອກຫາຊອງວ່າງວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ປັດຈຸບັນທາງກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ກໍຄືກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ມີນິຕິກໍາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ.
ຂ່າວ-ພາບ: ກະຊວງ ຮສສ