ລັດຖະບານ ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ບໍ່ສູງເກີນໄປ

  0
  237

  ລັດຖະບານ ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ບໍ່ສູງເກີນໄປ,

  ເຊີ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍມີການກໍານົດລາຄານໍາເຂົ້າຕາມການເໜັງຕີງຂຶ້ນ-ລົງຂອງຕະຫຼາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີປະກອບມີ 3 ສ່ວນສໍາຄັນ ຄື:

  1. ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດໂລກ ກວມ 48 – 63 %,
  2. ພັນທະຕ່າງໆຂອງລັດ (ພາສີຂາເຂົ້າ, ອາກອນຊົມໃຊ້, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກອງທຶນທາງ) ກວມປະມານ31–46 %
  3. ຄ່າບໍລິການຂອງທຸລະກິດ ກວມປະມານ 6 % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ.

  ສະນັ້ນ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງຊາດ ກໍຄືຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງສັງຄົມ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ອັດຕາເງິນເຟີ້, ຄ່າຄອງຊີບ ຫຼາຍເກີນໄປພາກລັດ ຈຶ່ງພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂ ໂດຍນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຫຼຸດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ອມພ) ລົງເຫຼືອ 7% (ຈາກ 10 %).

  ພ້ອມທັງໄດ້ຫຼຸດຄັງແຮນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທຸກຊະນິດລົງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊີ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນຄັງແຮນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ ແມ່ນເຫຼືອ 0 ກີບ/ລິດ.

  ນອກຈາກນັ້ນ, ພາກລັດ ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ການເກັບເງິນກອງທຶນບູລະນະທາງຫຼວງ (ກທ ທາງ), ພາສີຂາເຂົ້າ, ອາກອນຊົມໃຊ້ (ອກຊ), ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ອມພ), ອາກອນກໍາ ໄລ, ຂອດຂັ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂອງຜູ້ປະກອບການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ພາຍໃນປະເທດບໍ່ສູງເກີນໄປ.

  ຂໍ້ມູນ fm90

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.