ລາວ ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 74.311 ລ້ານ ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ສືບຕໍ່ເຈລະຈາຊື້-ຂາຍ ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື່ອໂຍງຮອດສິງກະໂປ

0
250

ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2022 ຜ່ານມາ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video Conference) ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ປອ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ທ່ານ Jean Francois Cuenod ຫົວໜ້າອົງການຮ່ວມມືສະວິດຊີແລນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ປອ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ປັດຈຸຸບັນນີ້, ທົ່ວປະເທດລາວ ມີແຫລ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ 89 ແຫ່ງ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 10.221 ເມັກກາວັດ, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 74.311 ລ້ານ ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ.

ໃນນີ້ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ 78, ໂຄງການໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ 1, ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າຊີວະມວນ 4 ແຫ່ງ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນລວມ 6 ແຫ່ງ. ສໍາລັບການສົ່ງອອກໄປຈໍາໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ການແລກປ່ຽນພະລັງງານ ໂດຍຜ່ານລະບົບຂອງໄຟຟ້າລາວ ແລະ ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າໂດຍກົງ.

ໄຟຟ້າສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດໄທ ຈໍານວນ 7 ເຂື່ອນ ແລະ 1 ໂຮງໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ ; ຫວຽດນາມ ຈໍານວນ 2 ເຂື່ອນ; ກໍາປູເຈຍນວນ 1 ເຂື່ອນ; ມຽນມ້າ ແລະ ສປ ຈີນ ແມ່ນຜ່ານລະບົບຂອງໄຟຟ້າລາວ; ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໄປຍັງຕະຫລອດອາຊຽນ: ຊຶ່ງໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມ ສົ່ງຂາຍໄຟຟ້າແບບເຊື່ອມໂຍງໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ. ປະຈຸບັນ ໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ 100 ເມັກກາວັດ ໂດຍຜ່ານປະເທດລາວ-ໄທ-ມາເລເຊຍ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ສືບຕໍ່ເຈລະຈາຊື້-ຂາຍ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງໄປຮອດປະເທດ ສິງກະໂປ.

ສຳລັບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງກະແສໄຟຟ້າຢ່າງພຽງພໍຢູ່ໃນທຸກພາກເປັນຕົ້ນແມ່ນ : ທີ່ຢູ່ອາໃສ, ອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ, ການຄ້າການບໍລິການ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ໃນສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ກໍແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານພັດທະນາໄຟຟ້າ ໄປສູ່ຊົນນະບົດໂດຍຕິດພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາສາມາດສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 100% ຢູໃນທຸກເທດສະບານແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ເທດສະບານເມືອງ ແລະ ນະຄອນ. 94% ຂອງຈຳນວນບ້ານ ແລະ 95% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າແບບຖາວອນແລ້ວ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສູນຂ່າວສານກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່